Terénní programy (příjem žádostí 8. 4. – 26. 4. 2019)

Na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/14/41/2019 ze dne

25. 2. 2019 je vyhlášen dotační program:

Program pro oblast protidrogové prevence v roce 2019

Celková částka: 3 000 000 Kč

Dotační titul 2: Terénní programy

Částka: 750 000 Kč

Lhůta pro podání žádostí o dotace je stanovena od 8. 4. 2019 do 26. 4. 2019

do 12 hodin.

Seminář pro žadatele se uskuteční dne 12. 3. 2019 od 10 hodin v zasedací místnosti ve 14. patře budovy RCO, Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc.

Soubor typu pdfdt-2-pravidla.pdf(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfdt-2-vzor-zadost-pro-2019.pdf(516,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfdt-2tp-vzor-ver-smlouva-o-posk-dotace-na-cinnost-prav-osobam.pdf(648,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfschvalene-dotace-v-dt-2.pdf(181,3 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Zuzana Starostová

proprotidrogový koordinátor
Odbor zdravotnictví
   585 508 575 z.starostova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 11, kancelář: 1112


Poslední změna 02. 07. 2021 11:29:02