STUDIJNÍ STIPENDIUM OLOMOUCKÉHO KRAJE NA STUDIUM V ZAHRANIČÍ V ROCE 2016 (příjem žádostí 1.6.-1.7.2016)

Z dotačního programu Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2016 je možné žádat o finanční podporu na úhradu nákladů v průběhu studijního pobytu v zahraničí a v přímé souvislosti s jeho uskutečněním, např. k úhradě cestovních nákladů, k úhradě nákladů na ubytování příjemce v místě studijního pobytu, k úhradě nákupu studijních materiálů, k úhradě nákladů na stravování příjemce v průběhu studijního pobytu apod.

Cílem dotačního programu je podpora zahraničních studijních pobytů žáků denního studia středních škol se sídlem na území Olomouckého kraje, studentů vyšších odborných škol se sídlem na území Olomouckého kraje nebo studentů vybraných studijních oborů vysokých škol na celém území ČR s trvalým bydlištěm na území Olomouckého kraje, a tím zajištění vzdělanosti lidí pro potřeby trhu práce a s tím spojený hospodářský růst regionu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ BYL UKONČEN K DATU 1.7.

Ke stažení

Soubor typu pdfPravidla(582,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva o poskytnutí dotace(255,9 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzorová plná moc(14,4 kB)DOCX | PDF
Soubor typu docxZávěrečná zpráva ze studijního pobytu(59,7 kB)stáhnout
Soubor typu docFinanční vyúčtování dotace (64,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDoporučení a informace k vyúčtování dotace(274 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Martin Pustaj

vedoucí oddělení
Odbor školství a mládeže
oddělení vzdělávacích programů a dotací
   585 508 673 m.pustaj@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 10, kancelář: 1018


Poslední změna 06. 04. 2020 14:36:02