Program pro celoživotní vzdělávání na LF UP v roce 2019 (příjem žádostí 2. 9. - 5. 9. 2019)

PROGRAM PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA LF UP V ROCE 2019

(příjem žádostí 2. 9. – 5. 9. 2019)

Celková částka: 900 000,- Kč

(Administrátor: Magda Szymszová)

Důvodem vyhlášení dotačního programu je příprava budoucích lékařů k výkonu povolání lékaře v Olomouckém kraji. Tento důvod je v souladu se Strategií rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje na rok 2015 – 2020, konkrétně s prioritou B.1 Optimalizace systému zajištění zdravotní péče, jejímž cílem je mimo jiné zlepšovat dostupnost, kvalitu a návaznost zdravotní péče pro obyvatele, a s oblastí podpory B.1.8. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků.

Dotace je určena na úhradu úplaty za absolvování Programu celoživotního vzdělávání na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v akademickém roce 2019/2020.

Obecným účelem vyhlášeného dotačního programu je podpora celoživotního vzdělávání na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci („LF UP“). V rámci dotačního programu lze žádat o dotaci na úhradu úplaty za celoživotní vzdělávání na uvedené vysoké škole.

Žadatelem může být fyzická osoba.

Minimální částka:    150 000,- Kč

Maximální částka:   180 000,- Kč

Spoluúčast: bez povinné spoluúčasti

Neinvestiční dotace.

Příjem žádostí: 2. 9. 2019 – 5. 9. 2019 do 12:00 hod.

 

 

Soubor typu pdfpravidla.pdf(5,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfvzor-zadosti.pdf(678,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfsmlouva.pdf(438,6 kB)stáhnout


Poslední změna 10. 06. 2019 07:33:15