Program podpory kultury v Olomouckém kraji 2017 (příjem žádostí 20.1. - 3.2.)

Program je určen k podpoře kulturních aktivit různých typů pořádaných fyzickými i právnickými osobami všech sociodemografických skupin obyvatel kraje zejména v následujících oblastech: pořádání kulturních akcí (např. koncerty či divadelní představení, folklorní festivaly, výchovné koncerty, festivaly a přehlídky, akce k výročím), podpora aktivit neprofesionálních kulturních a uměleckých sdružení, tvůrčí aktivity související s územím kraje, umělecká činnost místních autorů, výstavní a galerijní činnost, literární a audiovizuální tvorba, vydávání a překlady odborné a umělecké literatury, kulturní periodika, dokumentární díla zaměřená na kraj, historii, současnost a na jeho obyvatele, původní tvorba odrážející život v kraji, kulturně-vzdělávací činnost, mj. přednášky, workshopy, semináře a konference, reprezentace a propagace kraje, např. na kulturních akcích nadregionálního významu, celorepublikového charakteru nebo v zahraničí.

 

Žádost o dotaci bude v portálu Komunikace pro občany přístupná v termínu příjímání žádostí. Cvičná žádost je v tomto portálu k dispozici již nyní.

Soubor typu pdfPřehled hodnocených žádostí Programu podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2017 schválených Zastupitelstvem Olomouckého kraje 24. 4. 2017.(268 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPřehled hodnocených žádostí Programu podpory kultury v OK 2017 schválených Radou OK 27.3.2017.(265,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPravidla dotačního programu Program podpory kultury v Olomouckém kraji 2017(560 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 1 - čestné prohlášení žadatele o nezměněné identifikaci(28,5 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 2 - čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis(40,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 3 - vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na akci fyzické osobě nepodnikateli(368,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 4 -vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na akci fyzické osobě podnitateli(380,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 5 - vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na akci obcím, městům(379,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 6 - vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na akci právnickým osobám (mimo obce a příspěvkové organizace)(381,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 7 - vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na akci příspěvkovým organizacím (jiných zřizovatelů)(386,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 8 - vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost fyzické osobě nepodnikateli(363,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 9 - vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost fyzické osobě podnikateli(372,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 10 - vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost obcím, městům(371,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 11 - vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost právnickým osobám (mimo obce a příspěvkové organizace)(373,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 12 - vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost příspěvkovým organizacím (jiných zřizovatelů)(377,4 kB)stáhnout

Kontakty, , patro , kancelář:, , patro , kancelář:


Poslední změna 20. 12. 2016 15:35:41