PROGRAM NA PODPORU POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A ŘEMESEL V OLOMOUCKÉM KRAJI V ROCE 2016 (příjem žádostí 23.6.-8.7.2016)

Z dotačního programu Program na podporu polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji v roce 2016 je možné žádat o finanční podporu na rozvoj středních škol se sídlem v Olomouckém kraji, které poskytují výchovu a vzdělávání ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v oborech vzdělání, jejichž seznam tvoří přílohu č. 1 nebo č. 2 tohoto programu, a to prostřednictvím finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu Olomouckého kraje na financování systému prospěchových stipendií upraveného ve stipendijním řádu těchto škol.  

Cílem dotačního programu je finanční podpora středních škol se sídlem na území Olomouckého kraje bez ohledu na jejich zřizovatele, které poskytují výchovu a vzdělávání ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na území Olomouckého kraje ve vybraných oborech vzdělání s cílem: 

- zvýšit zájem žáků o studium vybraných, dlouhodobě perspektivních učebních oborů s vysokou uplatnitelností na trhu práce;

- podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení počtu žáků v technických oborech vzdělání zakončených maturitní zkouškou perspektivních na trhu práce;

- motivovat žáky k lepším výsledkům v oblasti chování i vzdělávání;

- podporovat trh práce zajištěním dostatku kvalifikované pracovní síly v uvedených oborech.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ BYL UKONČEN K DATU 8.7.

Ke stažení

Soubor typu pdfSchválené žádosti - Program na podporu polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji v roce 2016(187,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPravidla(557,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva o poskytnutí dotace(286,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam podporovaných učňovských oborů vzdělání(209,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam podporovaných technických oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou(206,5 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzorový stipendijní řád pro učňovské obory vzdělání(23 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzorový stipendijní řád pro technické obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou(20,8 kB)DOCX | PDF
Soubor typu docxVzor seznamu žáků pro učňovské obory vzdělání(22,3 kB)DOCX | PDF
Soubor typu docxVzor seznamu žáků pro technické obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou(19,2 kB)DOCX | PDF
Soubor typu docxVzor čestného prohlášení(17,3 kB)DOCX | PDF


Poslední změna 11. 07. 2016 07:48:17