Program na podporu lesních ekosystémů 2020–2025 (příjem žádostí: 1.1. - 31.5.2021)

Žádosti zasílejte především pomocí datových schránek a poštou do 31.5.2021.

 

Dotační program si klade za cíl dosažení plnohodnotné obnovy lesních ekosystémů, jejichž odolnost vůči abiotickým a biotickým činitelům byla v posledním období silně narušena. Pestřejší druhovou skladbou bude v budoucím období dosaženo většího odolnostního potenciálu lesních ekosystémů.

V rámci tohoto dotačního programu je možné žádat o dotaci na:

  • umělou obnova smrkem ztepilým ve 3 a 4 lesním vegetačním stupni.

 

Umělá obnova SM je možná v souborech lesních typů 3M, 3K, 3N, 3I, 3S, 3F, 3B, 3H, 3D, 3A, 3V, 3O, 3P, 4M, 4K, 4N, 4I, 4S, 4F, 4B, 4H, 4D, 4A, 4V, 4O, 4P.

V rámci umělé obnovy lze podpořit výsadbu smrku ztepilého pouze do výše zastoupení 30 % z celkového množství všech vysázených druhů dřevin na dané ploše obnovního prvku.

 

VŠICHNI podávají REGISTRACI ŽADATELE před zahájením prací VŽDY NA DANÝ ROK. (bez podané registrace bude žádost vrácena).

Žádosti se podávají od 1. 1. do 31. 5. 2021.

 

Kontakt v případě nejasností či dotazů:

Preferujte prosím e-mailovou komunikaci, vždy odpovíme.

Ing. František Malý - f.maly@olkraj.cz - 585 508 403

Mgr. Nina Kuncová - n.kuncova@olkraj.cz - 585 508 404

Finanční příspěvky z rozpočtu MZE - B. obnova, výchova a D. ekologické a šetrné technologie - ZDE

Soubor typu pdfProgram na podporu lesních ekosystémů 2020_ 2025.pdf(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu docxRegistrace žadatele z Programu na podporu lesních ekosystémů 2020 - 2025.docx(47,3 kB)stáhnout
Soubor typu docxŽádost o poskytnutí dotace z Programu na podporu lesních ekosystémů 2020 - 2025.docx(33,2 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPříloha k žádosti o poskytnutí dotace z Programu na podporu lesních ekosystémů 2020 - 2025.xlsx(31,4 kB)stáhnout
Soubor typu doctiskopisy-cestne-prohlaseni-zadatele-pravnicke-osoby.doc(73 kB)stáhnout
Soubor typu docxPOUČENÍ k vyplnění žádosti 2021 -2025(21,9 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxSeznam poskytnutých dotací příjemcům v Programu na podporu lesních ekosystémů 2020_2025 _ROK 2021(11,9 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxSeznam poskytnutých dotací příjemcům v Programu na podporu lesních ekosystémů 2020_2025 _ZOK 2021(12,9 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. František Malý

státní správa lesů, dotace lesní hospodářství
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení lesnictví
   585 508 403 f.maly@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 704

Mgr. Nina Kuncová

oblast lesnictví
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení lesnictví
   585 508 404 n.kuncova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 704


Poslední změna 07. 12. 2020 11:48:10