Podpora stávajících včelařů (příjem žádostí 21. 01. do 8. 02.)

Z dotačního programu Program na podporu včelařů na území Olomouckého kraje 2019 je možné žádat o finanční podporu pro stávající včelaře. Stávající včelaři mohou dotaci použít na nákup nových kompletních nástavkových úlů s oddělitelným zasíťovaným dnem umožňujícím sledovat spad varroázy a v případě včelařů, jež museli svá včelstva zlikvidovat na pokyn orgánů Státní veterinární správy, i na nákup plemenného a chovného materiálu – samostatných matek s doložením původu nebo oddělků. Žádosti se podávají od 21. 01. 2019 do 08. 02. 2019

Soubor typu pdfPRAVIDLA DP na podporu včelařů na území OK pro rok 2019 _ DT Stávající včelaři(436,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDP na podporu včelařů na území OK pro rok 2019 - DT - Vzor žádosti(454,7 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzor smlouvy(52,1 kB)stáhnout

Kontakty

Petra Hájková


Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení ochrany přírody
   585 508 413 petra.hajkova@olkraj
Jeremenkova 40b RCO, 779 00 Olomouc, patro 7.p, kancelář: 720

Bc. Ing. Renata Honzáková

vedoucí oddělení, ochrana přírody, ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana přírody - NATURA 2000, obchodování s ohroženými druhy živočichů a rostlin, náhrady škod způsobených chráněnými živočichy
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení ochrany přírody
   585 508 409 r.honzakova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 7p, kancelář: 712


Poslední změna 10. 05. 2019 09:51:12