Podpora specializačního vzdělávání lékařů v oblasti paliativní péče (příjem žádostí 1. 4. – 10. 4. 2019)

Dotační titul 1:

Podpora specializačního vzdělávání lékařů v oblasti paliativní péče

Celková částka: 600 000,- Kč

(Administrátor: Magda Szymszová)

Důvod: Důvodem vyhlášení dotačního titulu 1 je podpora projektů zaměřených na zlepšení kvality  a dostupnosti zdravotní péče. Dotační program vychází ze Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje na období 2015 – 2020, konkrétně z priority B.1 Optimalizace systému zajišťování zdravotní péče, jejímž cílem je mimo jiné zlepšení dostupnosti, kvality a návaznosti zdravotní péče pro obyvatele Olomouckého kraje a podpora rozvoje zdravotní péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta. Dotační program je rovněž v souladu s Koncepcí rozvoje paliativní péče v Olomouckém kraji.

Účel: Účelem vyhlášeného dotačního titulu 1 je úhrada výdajů souvisejících s přípravou lékaře pro získání zvláštní specializované způsobilosti v nástavbovém oboru paliativní medicína.

Žadatelem nemůže být příspěvková organizace.

Musí být podpořen skupinový zájem (nikoliv zájem jednotlivce).

Minimální částka:    50 000,- Kč

Maximální částka: 200 000,- Kč

Spoluúčast: bez povinné spoluúčasti

Neinvestiční dotace.

Příjem žádostí: 1. 4. – 10. 4. 2019

 

Soubor typu pdfpravidla-dotacniho-titulu-1.pdf(6,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfvzorova-zadost-pro-dotacni-titul-1.pdf(895,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfvzorova-verejnopravni-smlouva-na-akci-fo-pro-dotacni-titul-1.pdf(535,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfvzorova-verejnopravni-smlouva-na-akci-po-pro-dotacni-titul-1.pdf(535,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfschvalene-dotace-v-dt1.pdf(295,3 kB)stáhnout


Poslední změna 28. 02. 2019 14:22:51