Podpora regionálního značení (příjem žádostí 21. 1.- 7. 2. 2019)

Cílem dotačního titulu je podpora regionálního značení, které přispívá k ekonomickému oživení regionu se zřetelem ke všem stránkám udržitelného rozvoje.

Důvodem je podpora koordinátorů regionálního značení, které přispívá k ekonomickému oživení regionu, nepřímé podpoře drobných podnikatelů sdružených v regionální značce se zřetelem ke všem stránkám udržitelného rozvoje. Cílem podpory je propagovat místní výrobky a služby, a zlepšovat tak image regionálních značek, potažmo celého Olomouckého kraje.

V rámci tohoto dotačního titulu je možné žádat o dotaci na:

  1. zajištění seminářů pro výrobce a producenty na území Olomouckého kraje,

  2. tvorbu a vydávání novin,

  3. tvorbu a vydávání katalogů certifikovaných producentů,

  4. propagaci regionální značky -například samolepky, visačky, postery, letáky, bannery, apod.,

  5. propagační akce – účast na významných akcích,

  6. pořízení vybavení pro prodejnu místních certifikovaných produktů.

Soubor typu pdfPravidla - DT 1 Podpora regionálního značení - Program na podporu místních produktů 2019(6,9 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová žádost - DT 1 Podpora regionálního značení - Program na podporu místních produktů 2019(839 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí programové dotace na akci fyzické osobě nepodnikateli(607,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí programové dotace na akci fyzické osobě podnikateli(626,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí programové dotace na akci právnickým osobám(620,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí programové dotace na akci obcím a městům(622 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí programové dotace na celoroční činnost fyzické osobě nepodnikateli(603,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí programové dotace na celoroční činnost fyzické osobě podnikateli(620,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí programové dotace na celoroční činnost právnickým osobám(617,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí programové dotace na celoroční činnost obcím a městům(616 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam žadatelů v rámci DT 1 - Podpora regionálního značení(562,2 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. Jana Olivíková

rozvoj venkova
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 322 j.olivikova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1215


Poslední změna 18. 12. 2018 11:36:30