Podpora prorodinných aktivit (příjem žádostí 21. 1. – 5. 2. 2019)

Podpora prorodinných aktivit (příjem žádostí 21. 1. 2019 – 5. 2. 2019)

Důvodem vyhlášení dotačního titulu Podpora prorodinných aktivit je podpora akcí/činností v oblasti prorodinné politiky, mezigeneračního soužití a aktivit zaměřených na podporu náhradní rodinné péče.

Z dotačního titulu Podpora prorodinných aktivit mohou žádat fyzické a právnické osoby (zejména nestátní neziskové organizace a obce Olomouckého kraje) o finanční podporu na akce a projekty center pro rodinu, mateřských a rodinných center zaměřené na podporu fungování a soudržnosti rodin; akce a projekty inovativního charakteru zaměřené na systematickou a kontinuální přímou práci s rodinami, za účelem podpory mezigeneračního soužití a vytváření příležitostí pro setkávání generací a aktivity podporující zapojování rodin do života komunity; akce a projekty pro rodiny zahrnující komplexní a kontinuální práci s rodinou; akce a projekty zaměřené na podporu a osvětu náhradního rodičovství a aktivity vedoucí k zřízení a vybavení jednoho místa v obci – Prostoru pro rodinu, které bude určeno rodinám s malými dětmi, seniorům nebo oběma skupinám společně.

Nepodporované aktivity:

  • financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních službách

  • aktivity dostupné na komerčním základě

  • akce nesplňující cíle dotačního programu

Soubor typu pdfPravidla dotačního titulu(8,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje(692,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva - fyzická osoba nepodnikatel - akce do 35 tis.Kč.(303,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva - fyzická osoba nepodnikatel - akce nad 35 tis.Kč.(524,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva - fyzická osoba nepodnikatel - celoroční činnost do 35 tis.Kč.(301,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva - fyzická osoba nepodnikatel - celoroční činnost nad 35 tis.Kč.(656,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva - fyzická osoba podnikatel - akce do 35 tis.Kč.(311,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva - fyzická osoba podnikatel - akce nad 35 tis.Kč.(532,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva - fyzická osoba podnikatel - celoroční činnost do 35 tis.Kč.(314,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva - fyzická osoba podnikatel - celoroční činnost nad 35 tis.Kč.(670,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva - obce a města - akce do 35 tis.Kč.(310,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva - obce a města - akce nad 35 tis.Kč.(530,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva - obce a města - celoroční činnost do 35 tis.Kč.(451,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva - obce a města - celoroční činnost nad 35 tis.Kč.(671,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva - právnické osoby - akce do 35 tis.Kč.(312,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva - právnické osoby - akce nad 35 tis.Kč.(533,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva - právnické osoby - celoroční činnost do 35 tis.Kč.(315 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva - právnické osoby - celoroční činnost nad 35 tis.Kč.(671 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva - příspěvkové organizace - akce do 35 tis.Kč.(452,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva - příspěvkové organizace - akce nad 35 tis.Kč.(673,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva - příspěvkové organizace - celoroční činnost do 35 tis.Kč.(454,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva - příspěvkové organizace - celoroční činnost nad 35 tis.Kč.(677,1 kB)stáhnout
Soubor typu xlsFinanční vyúčtování dotace - vzor na rok 2019(43 kB)stáhnout

Kontakty

Bc. Mgr. Lucie Brlková

agenda rodinné politiky a aktivní politiky stárnutí, dotační program Podpora prorodinných aktivit
Odbor sociálních věcí
oddělení sociálně-právní ochrany
   585 508 572 l.brlkova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 81, kancelář: 811A


Poslední změna 18. 12. 2018 10:41:39