Podpora přípravy nových vzdělávacích programů na vysokých školách v Olomouckém kraji (příjem žádostí 25.2. - 4.3.2019)

V rámci dotačního titulu Podpora přípravy nových vzdělávacích programů na vysokých školách v Olomouckém kraji mohou podat žádost pouze právnické osoby ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách se sídlem v Olomouckém kraji (bez ohledu na případné pobočky). V rámci dotačního titulu 3 je možné žádat o finanční podporu na úhradu investičních i neinvestičních výdajů souvisejících s účelem dotačního programu, a to na pořízení hmotného a nehmotného majetku nutného k naplnění cílů a účelů dotačního programu a konkrétního dotačního titulu.

Cílem DT 3 je:

  • podpora přípravy nových bakalářských a/nebo magisterských akademicky zaměřených studijních oborů směřujících do polytechnického vzdělávání, nových technologií a průmyslu;

  • spolupráce s odborníky z praxe při tvorbě nových studijních oborů dle bodu 1) a při zajištěni odbornosti této výuky;

  • podpora propagace nových bakalářských a/nebo magisterských studijních oborů dle bodu 1) včetně propagace těchto oborů na středních školách;

  • spolupráce vysokých škol s ostatními aktéry vzdělávacího systému.

Žádost o poskytnutí dotace je přístupná v portálu Komunikace pro občany v termínu pro příjem žádostí.

 

Soubor typu pdfPravidla dotačního titulu č. 3(6,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor žádosti o poskytnutí dotace - dotační titul č. 3(209,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - dotační titul č. 3(508,7 kB)stáhnout


Poslední změna 18. 12. 2018 11:24:31