Podpora poradenství pro podnikatele (příjem žádostí 21. 1.- 7. 2. 2019)

Cílem dotačního titulu je podpora poradenské, informační a konzultační činnosti pro místní podnikatele, dále pak podpora proexportních aktivit jakými jsou například organizace informačních seminářů, kulatých stolů pro podnikatele, či zahraničních misí. Cílem tohoto dotačního programu je také podpora činnosti a propagace sdružení nezávislých firem působících v jednom oboru, tzv. klastrů za účelem efektivního přenosu informací, zkušeností a know-how.

V rámci tohoto dotačního titulu je možné žádat o dotaci na:

  1. poradenskou, informační a konzultační činnost pro místní podnikatele,
  2. podporu proexportních aktivit (organizace seminářů, kulatých stolů pro podnikatele, zahraničních misí,…)
  3. činnost a propagaci sdružení nezávislých firem působících v jednom oboru, tzv. klastrů
Soubor typu pdfPravidla - DT 2 Podpora poradenství pro podnikatele - Program na podporu podnikání 2019(6,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje pro DT 2 (808,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí programové dotace na akci právnickým osobám(569,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí programové dotace na celoroční činnost právnickým osobám(566,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam žadatelů DT2 Podpora poradenství pro podnikatele(531,5 kB)stáhnout

Kontakty

RNDr. Jiří Juránek Ph.D.

koncepce a analýzy
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 378, 725 515 821 j.juranek@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1205


Poslední změna 18. 12. 2018 12:40:09