Podpora farmářských trhů (příjem žádostí 21. 1. - 7. 2. 2019

Cílem dotačního titulu je podpora a udržitelnost Farmářských trhů na území Olomouckého kraje, které povede ke zvýšení zájmu zdejších obyvatel o domácí produkty. 

Důvodem je podpora a udržitelnost Farmářských trhů na území Olomouckého kraje, která povede ke zvýšení zájmu zdejších obyvatel o domácí produkty. Cílem podpory je propojení spolupráce veřejného a podnikatelského sektoru, malých farmářů a zemědělců, podpora adaptace agrárního sektoru na měnící se podnikatelské prostředí a podpora zaměstnanosti v regionu.

V rámci tohoto dotačního titulu je možné žádat o dotaci na:

  1. instalaci a demontáž prodejních stánků a s tím spojeného vybavení,

  2. likvidaci odpadů,

  3. úklid prostranství,

  4. inzerci a propagaci.

Soubor typu pdfPravidla - DT 2 Podpora farmářských trhů - Program na podporu místních produktů 2019(6,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová žádost - DT 2 Podpora farmářských trhů - Program na podporu místních produktů 2019(839 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí programové dotace na akci fyzické osobě nepodnikateli(608,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí programové dotace na akci fyzické osobě podnikateli(626,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí programové dotace na akci právnickým osobám(626,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí programové dotace na akci obcím a městům(626,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí programové dotace na celoroční činnost fyzické osobě nepodnikateli(603,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí programové dotace na celoroční činnost fyzické osobě podnikateli(620,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí programové dotace na celoroční činnost právnickým osobám(622 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí programové dotace na celoroční činnost obcím a městům(621 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam žadatelů v rámci DT 2 - Podpora farmářských trhů(594,9 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. Jana Olivíková

rozvoj venkova
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 322 j.olivikova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1215


Poslední změna 18. 12. 2018 11:37:51