Podpora činnosti záchranných stanic pro handicapované živočichy (příjem žádostí 30.3. - 13.4.)

Dotační titul 2

Dotační titul si klade za cíl podporování provozu záchranných stanic k realizaci péče o handicapované živočichy neschopné v důsledku zranění, nemoci nebo jiných okolností dočasně nebo trvale přežít ve volné přírodě.

V rámci tohoto dotačního titulu je možné žádat o dotaci:

  • pro subjekty provozující záchranné stanice pro handicapované živočichy, které zajišťovaly péči o handicapované živočichy v roce 2016.

Dotaci je možné použít na úhradu nákladů spojených s odchytem, převzetím, veterinárním vyšetřením, ošetřením a léčbou, zpětným návratem do volné přírody, na nákup krmení a nákladů spojených s dopravou při uvedených činnostech vzniklých od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

 

 

Soubor typu pdfPřehled schválených dotací ROK v DT 3 PODPORA ČINNOSTI ZÁCHRANNÝCH STANIC PRO HANDICAPOVANÉ ŽIVOČICHY(166,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdf2 PRAVIDLA PODPORA ČINNOSTI ZÁCHRANNÝCH STANIC PRO HANDICAPOVANÉ ŽIVOČICHY(694,5 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzorová smlouva -_právnické_osoby_činnost 2017(63 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Jiří Plainer

obchodování s ohroženými druhy živočichů a rostlin
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení ochrany přírody
   585 508 637 j.plainer@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 7p, kancelář: 720

Bc. Ing. Renata Honzáková

vedoucí oddělení, ochrana přírody, ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana přírody - NATURA 2000, obchodování s ohroženými druhy živočichů a rostlin, náhrady škod způsobených chráněnými živočichy
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení ochrany přírody
   585 508 409 r.honzakova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 7p, kancelář: 712


Poslední změna 13. 06. 2017 10:56:12