Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování (příjem žádostí 21. 1. – 5. 2. 2019)

Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování (příjem žádostí 21. 1. 2019 – 5. 2. 2019)

Účelem vyhlášeného dotačního titulu Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování je podpora projektů směřujících k sociálnímu začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením zejména z důvodu věku, zdravotního stavu nebo způsobu života a podpora veřejně prospěšné činnosti v oblasti sociální na území Olomouckého kraje.

V tomto dotačním titulu mohou žádat fyzické a právnické osoby o finanční podporu na aktivity, kterými jsou jednorázové nebo pravidelně opakující se projekty zaměřené na sociální začleňování a prevenci sociálního vyloučení, činnost nestátních neziskových organizací působících v sociální oblasti, jejichž hlavním posláním je hájení zájmů osob znevýhodněných v různých oblastech života či ohrožených sociálním vyloučením, projekty zaměřené na vzdělávání, informace a osvětu v oblasti sociální a v oblasti paliativní péče, a dále projekty zaměřené na podporu a rozvoj dobrovolnictví v Olomouckém kraji.

Nepodporované aktivity:

  • financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních službách,

  • rekondiční a ozdravné pobyty,

  • aktivity, které nesouvisejí s veřejně prospěšnou činností v sociální oblasti,

  • aktivity, které nenaplňují účel dotačního titulu,

  • financování projektů v oblasti sociální, jejichž předmětem jsou činnosti, které jsou v daném místě působnosti zajištěny sociální službou zařazenou v síti sociálních služeb.

Soubor typu pdfPravidla dotačního titulu(8 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje(688,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva - fyzická osoba nepodnikatel - akce do 35 tis.Kč.(302,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva - fyzická osoba nepodnikatel - akce nad 35 tis.Kč.(524,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva - fyzická osoba nepodnikatel - celoroční činnost do 35 tis.Kč.(301,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva - fyzická osoba nepodnikatel - celoroční činnost nad 35 tis.Kč.(656,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva - fyzická osoba podnikatel - akce do 35 tis.Kč.(311,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva - fyzická osoba podnikatel - akce nad 35 tis.Kč.(532,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva - fyzická osoba podnikatel - celoroční činnost do 35 tis.Kč.(314,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva - fyzická osoba podnikatel - celoroční činnost nad 35 tis.Kč.(670,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva - právnické osoby - akce do 35 tis.Kč.(312,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva - právnické osoby - akce nad 35 tis.Kč.(533,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva - právnické osoby - celoroční činnost do 35 tis.Kč.(315,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva - právnické osoby - celoroční činnost nad 35 tis.Kč.(670,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva - příspěvkové organizace - akce do 35 tis.Kč.(452,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva - příspěvkové organizace - akce nad 35 tis.Kč.(671,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva - příspěvkové organizace - celoroční činnost do 35 tis.Kč.(454,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva - příspěvkové organizace - celoroční činnost nad 35 tis.Kč.(676,5 kB)stáhnout
Soubor typu xlsFinanční vyúčtování dotace - vzor na rok 2019(43 kB)stáhnout


Poslední změna 11. 12. 2018 10:32:37