Obnova kulturních památek (příjem žádostí 20.1. - 30.1.)

Dotační titul č. 1 „OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK“ je určen na podporu záchrany, obnovy, zachování a využití kulturních památek na území Olomouckého kraje (jak movitých, tak nemovitých), to je objektů, které jsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky.

Prioritami dotačního titulu, které budou uvedeny ve vyhlášení programu, jsou záchrana a obnova kulturních památek nacházejících se ve špatném technickém stavu, pokud tento stav nebyl zaviněn vlastníkem kulturní památky, zachování kulturně historického charakteru a výpovědní hodnoty kulturních památek, zvýšení prezentace památkového fondu v krajském i celostátním měřítku, soulad způsobu využití památky s charakterem jejích kulturně historických hodnot.

Žadateli mohou být všichni vlastníci, případně nájemci kulturních památek nacházejících se na území Olomouckého kraje, s výjimkou kulturních památek ve vlastnictví státu, krajů a osob s majetkovou účastí státu. Minimální výše finanční dotace je 200 000,- Kč, v případě restaurování kulturních památek 50 000,- Kč, maximální výše dotace je ve všech případech 500 000,- Kč.

Maximální výše dotace může činit 50 % uznatelných nákladů na obnovu kulturní památky na rok 2017, a to u neplátců DPH včetně částky DPH a u plátců DPH bez částky DPH.  Z poskytnuté dotace nelze hradit zpracování dokumentace obnovy, provozní náklady a další činnosti nemající povahu záchrany památky.

 

VÁŽENÍ ŽADATELÉ, DOCHÁZÍ K TECHNICKÝM PROBLÉMŮM V „PORTÁLU KOMUNIKACE PRO OBČANY“. SPOLEČNOST GORDIC NA ODSTRANĚNÍ POTÍŽÍ NEUSTÁLE PRACUJE.

 VZHLEDEM K MOŽNÝM PROBLÉMŮM S VYPLŇOVÁNÍM ŽÁDOSTÍ O DOTACI JSME PŘIPRAVILI ALETERNATIVU FORMULÁŘE PRO DOTAČNÍ TITULY, KTERÝM KONČÍ TERMÍN PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ DO 31. 1. 2017. ALTERNATIVNÍ FORMULÁŘE VYPLNÍTE V PROGAMU EXCEL.  SEZNAM DOTAČNÍCH TITULŮ S ODKAZEM NA STAŽENÍ ŽÁDOSTI DO KONKRÉTNÍHO DOTAČNÍHO TITULU NALEZNETE ZDE

Žádost o dotaci bude v portálu Komunikace pro občany přístupná v termínu příjímání žádostí.

Soubor typu pdfpravidla-dt-1-obnova-kulturnich-pamatek.pdf(520,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfformular-zadosti-pro-dt-1-obnova-kulturnich-pamatek.pdf(220,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČestné prohlášení (238,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfvzor-verejno-pravni-smlouvy-fyzicke-osobe-nepodnikajici-dt1.pdf(334,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfvzor-verejno-pravni-smlouvy-fyzicke-osobe-podnikateli-dt1.pdf(260,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfvzor-verejno-pravni-smlouvy-pravnicke-osobe-dt1.pdf(338,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfvzor-verejno-pravni-smlouvy-prispevkove-organizace-dt1.pdf(263,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfvzor-verejno-pravni-smlouvy-obcim-dt1.pdf(254,1 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxtabulka-podporenych-zadatelu-obnova-kulturnich-pamatek.xlsx(25,7 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. Jana Mrňková

památková péče, dotace
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení památkové péče
   585 508 234 j.mrnkova@olkraj.cz
Jeremenkova 42, RCO1, 779 00 Olomouc, patro 3.NP, kancelář: 329


Poslední změna 27. 06. 2019 09:28:38