NADREGIONÁLNÍ AKCE CESTOVNÍHO RUCHU (příjem žádostí 21.1.-28.1.2016)

Cílem dotačního titulu Nadregionální akce cestovního ruchu je podpora akcí nadregionálního nebo mezinárodního významu s významným vlivem na návštěvnost v jednotlivých turistických lokalitách Olomouckého kraje. Akce by měly do regionu přilákat návštěvníky, kteří zde zůstanou alespoň 1 noc a budou se každoročně vracet. Cílem je udržet a rozšířit nabídku kulturních, turistických a dalších akcí s potenciálem přilákat velký počet návštěvníků.

V rámci tohoto dotačního titulu je možné žádat o dotaci na akce, které splňují následující kritéria:

  1. akce nadregionálního nebo mezinárodního významu a významný vliv na návštěvnost v jednotlivých turistických lokalitách,

  2. pravidelně se opakující akce,

  3. potenciál pro zvyšování návštěvnosti akce a udržitelnost akce,

  4. vícedenní akce (min. 2 dny; tj. délka trvání více než 24 hod),

  5. součinnost s příslušným sdružením cestovního ruchu a podmíněný souhlas sdružení cestovního ruchu (např. vzájemná propagace),

  6. přímé zapojení místní občanské společnosti a partnerů z místa konání akce,

  7. širší cílová skupina - věkově, zájmově apod. (nutno specifikovat cílové skupiny a jejich zapojení, aby i úzkoprofilová akce zaměřená na specifické téma a přímo oslovující vybranou cílovou skupinu byla podporovatelná, cílové skupiny musí být otevřené – tj. nikoliv „klubové akce“)

  8. podíl na obnově tradic regionu a historické návaznosti na předchozí akce.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ BYL UKONČEN K DATU 28.1.

Ke stažení

Soubor typu pdfDP CRaVV 1 - NRA_pravidla(458,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDP CRaVV 1 - NRA_vzor smlouvy(348,3 kB)stáhnout
Soubor typu docxDotační program CRaVV_DT1-Čestné prohlášení de minimis(44,4 kB)DOCX | PDF
Soubor typu xlsxDotační titul 1 - vyhodnocení(35 kB)stáhnout


Poslední změna 29. 01. 2016 09:10:13