Jsme společensky odpovědní

Krajský úřad Olomouckého kraje od roku 2021 pracuje na zavedení systému společenské odpovědnosti organizací do podmínek úřadu. Přijetím konceptu společenské odpovědnosti je deklarován dobrovolný závazek zohledňovat ve svém rozhodování a každodenních činnostech potřeby partnerů, zákazníků, dodavatelů, odběratelů, zaměstnanců a občanů. Každá organizace, která je odpovědná vůči společnosti a svému okolí včetně zaměstnanců, dělá pro své okolí něco navíc. Nečeká, až co jí přikáže zákon, ale sama iniciativně podniká kroky k tomu, aby se v jejím regionu žilo kvalitnějším životem.

 

Krajský úřad si stanovil strategické cíle v oblasti společenské odpovědnosti, které bude v nadcházejícím období naplňovat. Své aktivity si rozčlenil do 4 základních pilířů – ekonomického, sociálního, environmentálního a oblasti péče o zaměstnance. V rámci ekonomického pilíře je většina aktivit směřována do elektronizace činností krajského úřadu, která má za cíl snížit administrativní náročnost, zvýšit efektivitu činností a zlepšit uživatelský komfort pro cílového příjemce služby. Úřad se snaží být v největší možné míře ohleduplný vůči životnímu prostředí, důsledně třídí odpad, realizuje ekologickou a environmentální osvětu a eliminuje negativní dopady své činnosti na životní prostředí. Úřad podporuje a zajišťuje filantropickou činnost a dobrovolnictví zaměstnanců včetně vzdělávání dobrovolníků napříč Olomouckým krajem. Jsou pravidelně organizovány sbírky a jiné aktivity napomáhající ke zlepšování kvality života občanů působících v regionu. Jednou z priorit úřadu je zvyšování spokojenosti zaměstnanců a tím i zvyšování výkonnosti a efektivity úřadu. Snahou je podnikat kroky usnadňující sladění osobního a pracovního života zaměstnanců, pečovat o jejich zdraví a zajistit jim odpovídající vzdělávání, tak aby se profesionalita a vstřícnost projevila i na spokojenosti občanů, kteří přicházejí do kontaktu s úřadem.

 

Systém managementu společenské odpovědnosti se již stal nedílnou součástí chodu Krajského úřadu Olomouckého kraje. Nastavený systém managementu CSR, veškerá dokumentace a zejména aktivity, které krajský úřad realizuje v kontextu společenské odpovědnosti, byly podrobeny dvoustupňovému auditu. Auditoři České společnosti pro jakost, z.s. konstatovali, že Olomoucký kraj a krajský úřad svými činy dokazuje, že pro občany kraje a veškeré své partnery, kteří v kraji působí, dělal a dělá mnohem víc, než mu právní předpisy ukládají. Auditorskou skupinou bylo konstatováno, že systém managementu je ve shodě se specifikovanými požadavky a byl Krajskému úřadu Olomouckého kraje vydán certifikát s názvem „Certifikát shody systému managementu společenské odpovědnosti s požadavky ČSN 01 0391:2013“.

 

 

 

Olomoucký kraj od roku 2021 vyhlašuje soutěž „Cena hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost“. Cílem soutěže je ocenit podnikatelské subjekty (firmy) a organizace veřejného sektoru, obce, mikropodniky a živnostníky, kteří jsou aktivní v Olomouckém kraji na poli společenské odpovědnosti organizací (CSR). Cílem této regionální soutěže je zvýšit povědomí o společenské odpovědnosti a zviditelnit ty, kteří se ekologickými a sociálními aktivitami a férovým jednáním zabývají více, než po nich požaduje legislativa. Více informací naleznete na Ceny Olomouckého kraje (cenykraje.cz).

 

Dokumenty ke stažení

Soubor typu pdfPolitika společenské odpovědnosti Krajského úřadu Olomouckého kraje(605,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZpráva o společenské odpovědnosti Krajského úřadu Olomouckého kraje(3,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfZpráva o společenské odpovědnosti Krajského úřadu Olomouckého kraje za rok 2022(3 MB)stáhnout


Poslední změna 14. 11. 2022 12:39:35