Informace pro poskytovatele sociálních služeb

26. 06. 2020

Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém jednání dne 22. 6. 2020 schválilo v oblasti dotačních programů a financování sociálních služeb následující dokumenty:

  • UZ/21/43/2020         Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji na rok 2021; bližší informace jsou uvedeny zde
  • UZ/21/43/2020         Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogram č. 2 (poskytnutí dotací); bližší informace jsou uvedeny zde
  • UZ/21/78/2020         Dotační program pro sociální oblast 2020, dotační titul č. 5 – vyhlášení II.; bližší informace jsou uvedeny zde
  •  UZ/21/45/2020        Sválené výše dotací v dotačním titulu č. 5 Podpora infrastruktury sociálních služeb na území Olomouckého kraje; bližší informace jsou uvedeny zde

Rada Olomouckého kraje na své schůzi dne 1. 6. 2020 schválila v oblasti financování sociálních služeb následující dokument:

  • UR/94/65/2020        Dodatek č. 2 k Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji (výše vyrovnávací platby); bližší informace jsou uvedeny zde


Poslední změna 26. 06. 2020 08:03:42