Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji 2020

Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/16/40/2019 ze dne 24. 6. 2019 schválilo Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji (dále jen „Program“).

Program je členěn na část obecnou tři zvláštní části (podprogramy):

 • Obecná část – obsahuje obecná pravidla pro tento dotační program
 • Podprogram č. 1 – Dotace na poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji z účelové dotace ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb
 • Podprogram č. 2 – Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje určená na poskytování sociálních služeb
 • Podprogram č. 3 – Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím zřizovaným Olomouckým krajem

Bližší podmínky pro administraci podprogramů jsou uvedeny v podsložkách v členění dle jednotlivých podprogramů.

Obecná část

Soubor typu pdfObecná část(1020,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfObecná část (aktualizované znění)(1021 kB)stáhnout

Dodatky

Soubor typu pdfDodatek č. 1 (2020)(200,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDodatek č. 2 (2020)(379,4 kB)stáhnout

Podprogramy

Zvláštní části - Podprogramy:

 • Podprogram č. 1

  Dotace na poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji z účelové dotace ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb

 • Podprogram č. 2

  Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje určená na poskytování sociálních služeb

 • Podprogram č. 3

  Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím zřizovaným Olomouckým krajem

Kontakty

Ing. Martina Bernátová

vedoucí oddělení
Odbor sociálních věcí
oddělení financování sociálních služeb
   585 508 568 m.bernatova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 8p, kancelář: 817

Bc. Ing. Kateřina Spáčilová

zástupce vedoucí oddělení, finanční zajištění sociálních služeb
Odbor sociálních věcí
oddělení financování sociálních služeb
   585 508 482 k.spacilova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 8p, kancelář: 816


Poslední změna 30. 09. 2019 12:17:27