09_01_5_Podpora infrastruktury sociálních služeb na území Olomouckého kraje II. (příjem žádostí od 29.7. do 12.10.2020)

Účelem vyhlášeného dotačního titulu je podpora projektů investičního charakteru do infrastruktury sociálních služeb za účelem zvyšování kvality materiálně – technických podmínek pro jejich poskytování.

Podporované projekty investiční stavební:

  • rekonstrukce a úpravy prostorového zázemí pro poskytování sociálních služeb, které povedou zejména ke zkvalitnění materiálně – technických podmínek pobytových sociálních služeb,
  • rekonstrukce a úpravy prostorového zázemí pro poskytování sociálních služeb, které povedou zejména ke zkvalitnění materiálně – technických podmínek ambulantních sociálních služeb spojených s navýšením kapacit.

V případě investičních stavebních akcí se jedná se o projekty s převažujícím podílem stavební činnosti zaměřené zejména na rekonstrukce a modernizace hygienického zázemí, nebo společných koupelen pro imobilní klienty, zpřístupnění budov odstraněním bariér vstupu do budov, úpravy vstupních otvorů, aj.

Podporované projekty investiční nestavební:

  • pořízení dlouhodobého hmotného majetku nad 40 000 Kč*, zejména polohovacích lůžek, automobilů za účelem přepravy za uživatelem nebo převozu uživatele, plošin, nájezdových ramp, aj.

*dle definice § 14 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky.

Pravidla dotačního titulu

Soubor typu pdfPravidla(883,5 kB)stáhnout

Vzor žádosti o poskytnutí dotace

Soubor typu pdfVzor žádosti(789,4 kB)stáhnout

Vzorová veřejnoprávní smlouva

Soubor typu pdfVzorová smlouva(314,1 kB)stáhnout

Schválené dotace

Soubor typu pdfSchválené dotace v ROK 7.12.2020(333,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSchválené dotace v ZOK 21.12.2020(339,4 kB)stáhnout


Poslední změna 09. 12. 2020 14:26:46