Dotační program Asistence v rámci projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje (příjem žádostí od 15. 6. 2017, 8:00 hod.)

Cílem dotačního programu je podpora přípravy tzv. strategických intervencí (projektů) v souladu s cíli a potřebami RIS3 strategie Olomouckého kraje (Krajská příloha k Národní výzkumné a inovační strategii pro inteligentní specializaci České republiky). V rámci dotačního programu je možné žádat o finanční prostředky na realizaci tzv. přípravných projektů, v jejichž rámci probíhá příprava projektových záměrů strategických intervencí pro účely jejich předložení ve formě žádosti o finanční podporu (projektové žádosti) v rámci některého z národních či mezinárodních dotačních programů.

Žádost o dotaci je přístupná v portálu Komunikace pro občany v termínu zahájení příjmu žádostí.

Dokumenty pro žadatele

Soubor typu pdfDotační program Asistence v rámci projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje(682,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 1 dotačního programu Asistence - Vzor žádosti o poskytnutí dotace (jedná se pouze o vzor, žádost bude zveřejněna v elektronické podobě v portálu Komunikace s občany v termínu zahájení příjmu žádostí)(288,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 2 dotačního programu Asistence - Vzor smlouvy o poskytnutí dotace(422,6 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPříloha č. 1 žádosti o poskytnutí dotace - Rozšířená projektová fiše strategické intervence (formulář)(161,1 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 2 žádosti o poskytnutí dotace - Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis (formulář)(997,1 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 3 žádosti o poskytnutí dotace - Čestné prohlášení žadatele o pobočce v územním obvodu Olomouckého kraje (formulář)(990,3 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPříloha č. 4 žádosti o poskytnutí dotace - Čestné prohlášení žadatele právnické osoby (formulář)(154 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPříloha č. 5 žádosti o poskytnutí dotace - Čestné prohlášení o struktuře členské základny spolku nebo organizace (formulář)(150,8 kB)stáhnout

Krajskou RIS3 strategii naleznete ke stažení zde

Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí dotace je stanovena od 15. 6. 2017, 8:00 hod. do vyčerpání celkové částky určené na dotační program a naplnění tzv. zásobníku žádostí o poskytnutí dotace, nejpozději však do 30. 4. 2018, 12:00 hod.

Dokumenty pro příjemce

Soubor typu xlsxZávěrečná zpráva s vyúčtováním - formulář(201,7 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVýkaz práce - formulář(162,4 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxRozpis mzdových výdajů - formulář(150,6 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. Martin Hrubý

Krajský RIS3 koordinátor, projektový manažer, projekt Smart Akcelerátor Olomouckého kraje II
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 386 m.hruby@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1218


Poslední změna 01. 11. 2019 12:34:19