Dotační program Asistence v rámci projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje II

Cílem dotačního programu je podpora přípravy strategických projektů v souladu s cíli Krajské přílohy Národní RIS3 strategie pro Olomoucký kraj (RIS3 strategie Olomouckého kraje) v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu za účelem podpory budování absorpční kapacity v Olomouckém kraji, resp. zvýšení schopnosti subjektů v Olomouckém kraji připravit do stadia realizovatelnosti strategické projekty v souladu s cíli RIS3 strategie Olomouckého kraje.

Účelem dotačního programu je podpora realizace přípravného projektu, která spočívá v přípravě (zpracování):

1) Projektové žádosti strategického projektu v souladu s cíli RIS3 strategie Olomouckého kraje (včetně všech relevantních příloh této žádosti) dle podmínek národního (tuzemského) či mezinárodního programu, která bude předložena do tohoto národního (tuzemského) či mezinárodního programu, a která splní podmínky formální správnosti a přijatelnosti tohoto programu stanovené ze strany vyhlašovatele tohoto programu (VARIANTA A).

nebo

2) Extenzivní projektové fiše (studie proveditelnosti) strategického projektu v souladu s cíli RIS3 strategie Olomouckého kraje pro účely zahájení realizace strategického projektu z jiných finančních zdrojů než národního (tuzemského) či mezinárodního programu, jako např. z vlastních zdrojů nositele projektu, krajského/obecního rozpočtu apod. (VARIANTA B).

RIS3 strategie Olomouckého kraje je dostupná na webových stránkách Olomouckého kraje, konkrétně na odkazu https://www.olkraj.cz/ris3-strategie-cl-3882.html.

Dotační program je vyhlášen v rámci realizace projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje II.

Bližší informace jsou uvedeny v souboru dotačního programu níže.

Dotační program Asistence v rámci projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje II

Soubor typu pdfSeznam schválených žádostí o poskytnutí dotace v rámci DP Asistence v rámci projektu SA OK II(395,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDotační program Asistence v rámci projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje II(659,7 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPříloha č. 1 dotačního programu Asistence v rámci projektu SA OK II - Formulář žádosti o poskytnutí dotace.xlsx(174,8 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPříloha č. 1 Žádosti o poskytnutí dotace - Projektový záměr strategického projektu (formulář).xlsx(158,8 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 2 Žádosti o poskytnutí dotace - Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis (formulář).docx(992,7 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 3 Žádosti o poskytnutí dotace - Čestné prohlášení žadatele o pobočce v územním obvodu OK (formulář).docx(986,1 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPříloha č. 4 Žádosti o poskytnutí dotace - Čestné prohlášení žadatele - právnické osoby (formulář).xlsx(155,6 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPříloha č. 5 Žádosti o poskytnutí dotace - Čestné prohlášení o struktuře členské základny spolku nebo organizace (formulář).xlsx(148,7 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 6 Žádosti o poskytnutí dotace - Potvrzení RIS3 developera (formulář).docx(985,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 2 dotačního programu Asistence v rámci projektu SA OK II - Vzor smlouvy o poskytnutí dotace.pdf(293,3 kB)stáhnout

Závěrečná zpráva s vyúčtováním

Soubor typu xlsxZávěrečná zpráva s vyúčtováním - formulář.xlsx(198 kB)stáhnout
Soubor typu docxČestné prohlášení o zahájení realizace strategického projektu (formulář).docx(985,2 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxRozpis mzdových výdajů - formulář.xlsx(149,5 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVýkaz práce - formulář.xlsx(160,1 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. Martin Hrubý

Krajský RIS3 koordinátor, projektový manažer, projekt Smart Akcelerátor Olomouckého kraje III
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 386 m.hruby@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1218


Poslední změna 07. 03. 2023 08:40:47