RIS3 strategie

Níže naleznete ke stažení Krajskou přílohu Národní RIS3 strategie pro Olomoucký kraj, a to jak její aktuální verzi schválenou 22. 6. 2020 Zastupitelstvem Olomouckého kraje, tak obě verze předchozí, tedy první verzi z června 2014 a druhou verzi z června 2018.

 

Soubor typu pdfKrajská příloha Národní RIS3 strategie pro Olomoucký kraj – aktualizace k 22. 6. 2020(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfKrajská příloha Národní RIS3 strategie pro Olomoucký kraj – aktualizace k 25. 6. 2018(1,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdfKrajská příloha Národní RIS3 strategie pro Olomoucký kraj - první verze z roku 2014(1,4 MB)stáhnout

Národní RIS3 strategie (Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky) je ke stažení na webu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (zde), kde naleznete také další informace týkající se této strategie.


Poslední změna 16. 07. 2020 12:00:29