14_02_2 Dotace na pořízení cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje s dotací MV ČR 2021 (příjem žádostí 22. 1. - 5. 2. 2021)

Důvodem vyhlášení dotačního titulu je podpora a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje

Obecným účelem vyhlášeného dotačního titulu 14_02_2 Dotace na pořízení cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje s dotací MV ČR 2021 je podpora obcí Olomouckého kraje při pořízení nových cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí a to za podmínky současného čerpání investiční dotace z Ministerstva vnitra generálního ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen MV GŘ HZS ČR).

Minimální výše dotace na jednu žádost činí 60.000,- Kč.

Maximální výše dotace na jednu žádost na dopravní automobil činí 100.000,- Kč.

Maximální výše dotace na jednu žádost na cisternovou automobilovou stříkačku činí 300.000,- Kč.

 

  1. Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního titulu podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace v daném kalendářním roce pro jednu JSDH zřízenou obcí.

  2. V případě, že v rámci vyhlášeného dotačního titulu bude podána další žádost pro stejnou JSDH zřízenou obcí, bude tato žádost vyřazena z dalšího posuzování, a žadatel bude o této skutečnosti informován.

  3. Toto neplatí v případě, že bude obci přiznána dotace z MV GŘ HZS ČR na pořízení cisternové automobilové stříkačky a současně i dotace na pořízení dopravního automobilu pro stejnou JSDH zřízenou obcí.

  4. V případě, že obci byla přiznána dotace na pořízení cisternové automobilové stříkačky (dále také CAS) nebo dopravního automobilu (dále také DA) z rozpočtové kapitoly MV GŘ HZS ČR v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ více JSDH, které obec zřizuje, vyplní žádost pro každou JSDH obce zvlášť.

  5. V případě, že obci byla přiznána dotace na pořízení CAS a současně i na pořízení DA z rozpočtové kapitoly MV GŘ HZS ČR v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“, vyplní obec žádost pro každý dopravní prostředek zvlášť.

UPOZORNĚNÍ:

V ROCE 2021 JE CELÁ ADMINISTRACE DOTAČNÍHO PROGRAMU NA PODPORU JSDH 2021 V ELEKTRONICKÉ FORMĚ PROSTŘEDNICTVÍM DATOVÝCH SCHRÁNEK A KVALIFIKOVANÝCH ELEKTRONICKÝCH PODPISŮ

 

Pravidla,vzor žádosti a smlouvy

Soubor typu xlsxVzor vyúčtování DT č 14_02_2 pro rok 2021(22,8 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzorové doložky obcí(13,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam žadatelů dotačního titulu č. 14 02 02 schválené(786,7 kB)stáhnout
Soubor typu pptxProgram na podporu JSDH 2021(166,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPravidla poskytování dotací z rozpočtu OK DT č_14_02_2(688 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová žádost o dotaci v DT č_14_02_2(858,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfvzorová smlouva o poskytnutí dotace pro DT_č_14_02_2(564 kB)stáhnout

Administrátor

Blanka Procházková

příspěvky do rozpočtu obcí, ekonomická agenda
Odbor kancelář hejtmana
oddělení krizového řízení
   585 508 248 b.prochazkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 6NP, kancelář: 619


Poslední změna 22. 12. 2020 15:47:48