09_01_1 Podpora prevence kriminality (příjem žádostí 25.1. - 5.2.2021)

Účelem vyhlášeného dotačního titulu Podpora prevence kriminality je podpora situační prevence formou investičních a neinvestičních akcí, které směřují ke zvýšení bezpečnosti obyvatel Olomouckého kraje, k prevenci majetkové kriminality, prevenci vandalismu a souvisejících sociálně patologických jevů. Dále podpora sociální prevence formou neinvestičních akcí/činností, které směřují k eliminaci kriminálně rizikových jevů a k pomoci ohroženým skupinám obyvatel Olomouckého kraje.

 

V tomto dotačním titulu mohou na podporované aktivity situační prevence žádat právnické osoby, kterými jsou obce a dobrovolné svazky obcí. Na podporované aktivity sociální prevence mohou žádat právnické osoby, jejímž předmětem činnosti jsou aktivity související s problematikou týkající se sociální oblasti.

 

Podporované projekty situační prevence:

  • zřízení, rozšíření a modernizace kamerových dohlížecích systémů

  • zřízení, rozšíření a modernizace zabezpečovacích a vyhodnocovacích systémů

  • zřízení, rozšíření a modernizace zabezpečovacích mříží

 

Podporované projekty sociální prevence:

  • programy zaměřené na kybernetickou agresi, kyberkriminalitu, kyberšikanu, kyberstalking a další nebezpečné jevy v prostředí sociálních sítí

  • probační a resocializační programy pro delikventy (prvopachatele), kteří se dopustili činu jinak trestného, páchají přestupkové jednání nebo vykazují závadové asociální chování

 

Termín semináře pro zájemce o dotaci v dotačním titulu:

SEMINÁŘ ZRUŠEN !!! BUDOU ZVEŘEJNĚNY SOUHRNNÉ INFORMACE !!!

12. 1. 2021

9:00

Kongresový sál Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc

Mgr. Michal Poláček

m.polacek@olkraj.cz

 

Vyhlášení výsledků

Soubor typu pdfSchválené výše dotací dle usnesení Rady Olomouckého kraje ze dne 29.3.2021(336,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSchválené výše dotací dle usnesení Zastupitelstva Olomouckéhon kraje ze dne 26. 4. 2021(334,2 kB)stáhnout

Prezentace - seminář k dotačními programu

Soubor typu pdfSeminář k dotačnímu programu pro sociální oblast 2021(1,3 MB)stáhnout

Pravidla dotačního titulu

Soubor typu pdfPravidla dotačního titulu Podpora prevence kriminality(915,9 kB)stáhnout

Přílohy

Soubor typu pdfVzor žádosti o poskytnutí dotace(705,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDoporučení Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje(402,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva - akce obcí a měst do 35.tis.(307,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva - akce obcí a měst nad 35.tis.(315,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva - akce právnických osob do 35.tis.(445 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva - akce právnických osob nad 35.tis.(549,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva - činnost právnických osob do 35.tis.(306,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva - činnost právnických osob nad 35.tis.(315,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor vyúčtování dotace(215,4 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Michal Poláček

manažer prevence kriminality, dotační titul Podpora prevence kriminality
Odbor sociálních věcí
oddělení sociálně-právní ochrany
   585 508 604 m.polacek@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 8p, kancelář: 811


Poslední změna 06. 04. 2021 13:50:40