07_07_1 Projekty na výstavbu a rekonstrukci sportovních zařízení (příjem žádostí 17.1.2020 - 14.2.2020)

Z dotačního titulu 1 Projekty na výstavbu a rekonstrukci sportovních zařízení je možné žádat o finanční podporu určenou na investiční dotace do oblasti výstavby a rekonstrukcí tělovýchovných a sportovních zařízení, včetně rehabilitačních a regeneračních zařízení nebo rehabilitačních a regeneračních zařízení s ubytovací kapacitou pro vrcholové sportovce, zaměřenou cíleně na zkvalitnění podmínek pro sportovní činnost v obcích a městech Olomouckého kraje.

Soubor typu pdfPravidla dotačního titulu(861 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor žádosti(4,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy na akci právnické osoby(493 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy na akci obce (484,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy na akci právnické osoby ve strukturálně postižené obci(490,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy na akci obcim strukturálně postizeným(482,4 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxTabulka schválených dotací ZOK (22,8 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Petr Zatloukal

referent dotací oddělení sportu a volného času
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení sportu a volného času
   585 508 552 p.zatloukal@olkraj.cz
Jeremenkova 42, RCO1, 779 00 Olomouc, patro 3.NP, kancelář: 327a


Poslední změna 17. 12. 2019 10:36:30