07_02_4 Podpora mládežnických reprezentantů ČR (do 21 let) z Olomouckého kraje (příjem žádostí 15.1. - 1.4.2021)

Z dotačního titulu 4 Podpora mládežnických reprezentantů ČR (do 21 let) z Olomouckého kraje mohou o finanční podporu na sportovní činnost žádat mládežničtí reprezentanti ČR, fyzické osoby, kteří mají bydliště v regionu Olomouckého kraje a zároveň reprezentují klub se sídlem v regionu Olomouckého kraje. Cílem je zkvalitnění sportovní přípravy mládežnických reprezentantů ČR působících ve sportovních oddílech v regionu Olomouckého kraje.

 

Soubor typu pdfPravidla dotačního titulu(894,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová žádost(865,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy(463,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor finančního vyúčtování(199,6 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVzor - Finanční vyúčtování dotace (27,4 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxTabulka schválených dotací(42 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPřehled schválených dotací(42 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. Václav Konečný

referent dotací a koncepce rozvoje sportu
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení sportu a volného času
   585 508 376 v.konecny@olkraj.cz
Jeremenkova 42b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 9.p, kancelář: 920


Poslední změna 07. 12. 2021 09:35:36