05_03_ Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2021 (příjem žádostí 4.1. - 15.1.2021)

Cílem dotačního programu je podpora aktivit právnických osob realizujících činnost v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále jen EVVO) a výchovy k udržitelnému rozvoji (dále jen VUR) v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje. Žadatelem může být pouze právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení se sídlem v Olomouckém kraji zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení bez ohledu na zřizovatele.

Z dotačního programu Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2021 je možné žádat o finanční podporu následujících tematických okruhů vztahujících se k oblasti EVVO:

  1. rozvoj klíčových znalostí a kompetencí u dětí a žáků v oblasti

  2. vytvoření obsahu a organizaci školní soutěže s tematikou EVVO pro děti a žáky;

  3. realizace školních projektů EVVO včetně realizace společných projektů škol a spolupráce s veřejností;

  4. zpracování environmentálních materiálů s ekovýchovnou tematikou (výukové, informační a vzdělávací materiály, periodika, publikace, DVD aj.);

  5. vybavení a úprava přírodní učebny EVVO;

  6. zhotovení, oprava, údržba a provoz terénních informačních zařízení včetně naučných stezek.

V případě dotazů kontaktujte administrátora dotačního programu e-mailem: m.krepekovagazdikova@olkraj.cz  případně telefonicky: 585 508 672.

Žádost o poskytnutí dotace je přístupná v portálu Komunikace pro občany v termínu pro příjem žádostí.

Dokumenty dotačního titulu

Soubor typu pdfPRAVIDLA DT- Na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v OK v roce 2021(822,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 1 - Vzor žádosti o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje(221,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 2 – Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na akci PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM(456,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 3 – Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na akci PRÁVNICKÝM OSOBÁM(455,1 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPříloha č. 4 - Vzor vyúčtování dotace na akci(16,9 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxSeznam příjemců Programu EVVO v r. 2021(42,4 kB)stáhnout

Kontakt

Mgr. Martina Křepelková Gazdíková DiS.

referent pro interkulturní vzdělávání a environmentální výchovu
Odbor školství a mládeže
oddělení vzdělávacích programů a dotací
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 10, kancelář: 1018


Poslední změna 03. 05. 2021 14:22:19