04_03_Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2023 (příjem žádostí 17.1. – 31.1.2023)

Název

04_03_Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2023

AnotaceZ dotačního programu je možné žádat o finanční podporu následujících tematických aktivit vztahujících se k oblasti EVVO: a) rozvoj klíčových znalostí a kompetencí u dětí a žáků v oblasti EVVO (např. realizace lesní pedagogiky, projektových dnů); b) částečná úhrada specializačního studia pro koordinátory EVVO; c) úhrada ročního poplatku programu EKOŠKOLA, EKOŠKOLKA; d) úhrada ročního poplatku programu GLOBE; e) úhrada ročního poplatku programu LES VE ŠKOLE; f) činnost středisek ekologické výchovy; g) podpora celoročních jednodenních a pobytových programů pro školy zaměřených na EVVO, h) realizace dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, i) vytvoření výukových programů pro mateřské, základní a střední školy; j) vytvoření obsahu a organizaci školní soutěže s tematikou EVVO pro děti a žáky; k) realizace školních projektů EVVO včetně realizace společných projektů škol a spolupráce s veřejností; l) zpracování environmentálních materiálů s ekovýchovnou tematikou (výukové, informační a vzdělávací materiály, periodika, publikace, DVD aj.); m) vybavení a úprava přírodní učebny EVVO.
Termín příjmu žádostí17. 1. 2023 – 31. 1. 2023
Způsob podání žádostiŠkolám a školským zařízením, jehož zřizovatelem je kraj, obec, svazek obcí nebo městys doporučujeme doručit žádost opatřenou kvalifikovaným elektronickým podpisem datovou schránkou. Školám a školským zařízením, jehož zřizovatelem je soukromá osoba a certifikovaným střediskům ekologické výchovy doporučujeme doručit žádost opatřenou zaručeným elektronickým podpisem datovou schránkou. Smlouva bude uzavírána elektronicky.
Oprávnění žadateléa) škola nebo školské zařízení zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení bez ohledu na zřizovatele, jejíž sídlo se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje, b) středisko ekologické výchovy, které získalo certifikát k poskytování kvalitních služeb v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě, jehož sídlo se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje.
Termín semináře8. 12. 2022
Místo semináře
PravidlaPravidla DP 04_03_ Na podporu EVVO v OK v r. 2023.pdf
Žádost vzorPříloha č. 1 - Vzorová žádost o poskytnutí dotace.pdf
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

VyhodnoceníSeznam příjemců Programu na podporu EVVO v OK v r. 2023 na AKCI.pdf
RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/

Další dokumenty ke stažení

Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na akci příspěvkové organizaci(537,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na akci právnické osobě(534,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost příspěvkové organizaci(551,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost právnické osobě(607,4 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 6 - Souhlas zřizovatele a čestné prohlášení zřizovatele(15,7 kB)stáhnout
Soubor typu pptxJak napsat projekt - prezentace ze semináře k DP(4,3 MB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Martina Křepelková Gazdíková DiS.

referent pro interkulturní vzdělávání a environmentální výchovu
Odbor školství a mládeže
oddělení vzdělávacích programů a dotací
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 10, kancelář: 1018


Poslední změna 14. 12. 2022 12:57:42