03_02_2_Podpora stávajících včelařů (příjem žádostí od 8.3. 2021 do 26.3. 2021)

Z dotačního programu 03 – 02 Program na podporu včelařů na území Olomouckého kraje 2021 je možné žádat o finanční podporu pro stávající včelaře. Stávající včelaři mohou dotaci použít na nákup nových kompletních nástavkových úlů s oddělitelným zasíťovaným dnem umožňujícím sledovat spad varroázy a v případě včelařů, jež museli svá včelstva zlikvidovat na pokyn orgánů Státní veterinární správy, i na nákup plemenného a chovného materiálu – samostatných matek s doložením původu nebo oddělků. Žádosti se podávají od 8. 03. 2021 do 26. 03. 2021 přes portál komunikace pro občany elektronicky a následně v papírové formě. https://www.olkraj.cz/portal-komunikace-pro-obcany-formulare-zadosti-cvicna-zadost-manual-pro-vyplneni-zadosti-cl-4379.html  

Žadatelem v dotačním programu nemůže být: fyzická osoba oprávněná k podnikání v oblasti včelařství či osoba, která v posledních třech letech žádala o dotaci v programu na podporu včelařů Olomouckého kraje v titulu Podpora začínajících včelařů.

Soubor typu pdfPravidla stávající včelaři(587 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVZOROVÁ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA(527,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfŽádost stávající včelaři(689,7 kB)stáhnout

Kontakty

Bc. Ing. Renata Honzáková

vedoucí oddělení, ochrana přírody, ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana přírody - NATURA 2000, obchodování s ohroženými druhy živočichů a rostlin, náhrady škod způsobených chráněnými živočichy
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení ochrany přírody
   585 508 409 r.honzakova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 7p, kancelář: 712

Petra Hájková

referent dotačních programů
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení ochrany přírody
   585 508 413 petra.hajkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b RCO, 779 00 Olomouc, patro 7.p, kancelář: 720


Poslední změna 02. 03. 2021 11:53:55