03_02_1_Podpora začínajících včelařů (příjem žádostí od 8.3. 2021 do 26.3. 2021)

Z dotačního programu 03 – 02 Program na podporu včelařů na území Olomouckého kraje 2021 je možné žádat o finanční podporu pro včelaře začínající s včelařením v roce 2021. Začínající včelaři mohou dotaci  použít na nákup nových kompletních nástavkových úlů s oddělitelným zasíťovaným dnem umožňujícím sledovat spad varroázy, nákup plemenného a chovného materiálu – samostatných matek s doložením původu nebo oddělků a nákup nového základního vybavení. Žádosti se podávají od 08. 03. 2021 do 26. 03. 2021 přes portál komunikace pro občany elektronicky a následně v papírové formě. https://www.olkraj.cz/portal-komunikace-pro-obcany-formulare-zadosti-cvicna-zadost-manual-pro-vyplneni-zadosti-cl-4379.html

Soubor typu pdfPravidla začínající včelaři(514 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVZOROVÁ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA(527,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfŽádost začínající včelaři(679,3 kB)stáhnout

Kontakty

Petra Hájková

referent dotačních programů
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení ochrany přírody
   585 508 413 petra.hajkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b RCO, 779 00 Olomouc, patro 7.p, kancelář: 720

Bc. Ing. Renata Honzáková

vedoucí oddělení, ochrana přírody, ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana přírody - NATURA 2000, obchodování s ohroženými druhy živočichů a rostlin, náhrady škod způsobených chráněnými živočichy
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení ochrany přírody
   585 508 409 r.honzakova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 7p, kancelář: 712


Poslední změna 02. 03. 2021 11:53:55