02_04 Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2023-II (příjem žádostí od 24.7. - 4.8.2023)

Název

02_04 Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2023-II

AnotaceTypy podporovaných akcí: • výsadba dřevin podél pozemních komunikací s výjimkou dálnic a silnic I. třídy, • výsadba rozptýlené zeleně v krajině a péče o ni, • péče o památné stromy a aleje.
Termín příjmu žádostí24. 7. 2023 - 4. 8. 2023
Způsob podání žádosti
zpusob-podavani-zadosti.pdf
Oprávnění žadatelé
Oprávnění žadatelé.pdf
Termín semináře
Místo seminářePrezentace na webových stránkách Olomouckého kraje
PravidlaPravidla dotačního programu 02_04.pdf
Žádost vzorVzor žádosti o poskytnutí dotace.pdf
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

VyhodnoceníZpůsob hodnocení.pdf
RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/
Vzor závěrečné zprávyZávěrečná zpráva musí obsahovat označení příjemce, označení akce a stručné zhodnocení příjemce v závěrečné zprávě s fotografií.

Vzory smluv

Soubor typu pdfUsnesení_příloha č. 03-Vzor. VP sml. na AKCI_fyz. os. nepodnik._Vzor 1.pdf(610,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUsnesení_příloha č. 04-Vzor. VP sml. na ČINNOST_fyz. os. nepodnik_Vzor 2.pdf(602,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUsnesení_příloha č. 05-Vzor. VP sml. na AKCI_fyz. os. podnik_Vzor 3.pdf(621,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUsnesení_příloha č. 06-Vzor. VP sml. na ČINNOST_fyz. os. podnikatel_Vzor 4.pdf(612,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUsnesení_příloha č. 07-Vzor. VP sml. na AKCI_práv. osoba_Vzor 5.pdf(624,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUsnesení_příloha č. 08-Vzor. VP sml. na ČINNOST_práv. osoba_Vzor 6.pdf(616,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUsnesení_příloha č. 09-Vzor. VP sml. na AKCI_obec, městys, město_Vzor 7.pdf(615,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUsnesení_příloha č. 10-Vzor. VP sml. na ČINNOST_obec, městys, město_Vzor 8.pdf(606 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUsnesení_příloha č. 11-Vzor. VP sml. na AKCI_přísp. organizace_Vzor 9.pdf(624,3 kB)stáhnout

Schválené žádosti

Soubor typu xlsxSeznam schválených žádostí A.xlsx(46,8 kB)stáhnout

Kontakty

Bc. Ing. Renata Honzáková

vedoucí oddělení, ochrana přírody, ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana přírody - NATURA 2000, obchodování s ohroženými druhy živočichů a rostlin, náhrady škod způsobených chráněnými živočichy
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení ochrany přírody
   585 508 409 r.honzakova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 712

Petra Hájková

referent dotačních programů
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení ochrany přírody
   585 508 413 petra.hajkova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 720


Poslední změna 21. 09. 2023 08:33:34