01_01_02_Podpora zpracování územně plánovací dokumentace (příjem žádostí 20.1. - 7.2.2022 )

Název

01_01_02_Podpora zpracování územně plánovací dokumentace

AnotaceZ dotačního titulu je možné žádat o finanční podporu na zpracování územně plánovací dokumentace obce, která bude v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích vyhlášek, aktuální metodikou pro digitální zpracování územních plánů v MINIS a metodickým doporučením Olomouckého kraje pro zavedení MINIS, případně aktuálním metodickým pokynem vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj s názvem Standard vybraných částí územního plánu: a) zpracování územního plánu, b) zpracování návrhu a úprav návrhů (jednotlivé etapy) územního plánu podle stavebního zákona včetně odůvodnění a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí (pokud se zpracovává), c) zpracování změny územního plánu (i zkráceným postupem) jen pokud byla vyvolána objektivními změnami v území, včetně vyhotovení úplného znění, d) pořízení úplného znění po změnách územního plánu, e) zpracování regulačního plánu obce.
Termín příjmu žádostí20. 1. - 7. 2. 2022
Způsob podání žádostiElektronicky datovou schránkou žadatele do datové schránky ID: qiabfmf s uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem v souladu (povinné pro obce) Smlouva bude uzavírána elektronicky.
Oprávnění žadatelé- právnická osoba, kterou je obec podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, do 2 000 obyvatel v územním obvodu Olomouckého kraje.
Termín semináře11. a 12. 1. 2022
Místo seminářeonline
PravidlaPravidla dotačního titulu č. 2 Podpora zpracování územně plánovací dokumentace.pdf
Vzory smluvVzorová veřejnoprávní smlouva na akci obcím, městysům, městům v DT 2.pdf
Žádost vzorVzorová žádost o dotaci DT 2.pdf
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/
Soubor typu docxInformace k elektronickému vyúčtování dotací poskytnutých z POV 2022, DT 2(95,6 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxZávěrečná zpráva o ukončení realizace akce z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2022_DT_2(18,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPrezentace ze semináře pro obce - POV 2022(5,2 MB)stáhnout
Soubor typu jpgOchranná známka POV OK 2022(48,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPočet obyvatel v obcích v OK dle statistiky počtu obyvatel v obcích ČR ČSÚ k 1. 1. 2021.pdf(473,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSROK Příloha č. 1 RURÚ (kritérium A3, strana 8-18)(2,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfNávrhová část SROK 2021-2027 (kritérium B1, strana 17 a dále)(1,9 MB)stáhnout
Soubor typu pdfSpecifické oblasti (kritérium B4)(3,9 MB)stáhnout
Soubor typu docxVzorové doložky obcí POV 2022 - DT 2(15,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam poskytnutých dotací příjemcům v POV 2022 v DT 2 Podpora zpracování územně plánovací dokumentace(747,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam náhradních žadatelů v POV 2022 v DT 2 Podpora zpracování územně plánovací dokumentace(756,6 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. David Krmášek

rozvoj venkova
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 685 d.krmasek@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1215


Poslední změna 14. 01. 2022 15:52:32