Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v uplynulém období (09/2019 – 06/2023)

Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 18. 9. 2023 usnesením č. UZ/16/65/2023 schválilo Zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v uplynulém období (09/2019 - 06/2023) jako podklad pro úplnou aktualizaci č. 6 ZÚR OK.

Zpráva o uplatňování

Soubor typu pdfZpráva o uplatňování(1,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUsnesení(166,9 kB)stáhnout

Kontakty na pořizovatele

Mgr. Jana Vychodilová

pořizování územně plánovacích dokumentací a územních studií
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení územního plánování
   585 508 436 j.vychodilova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1210

Ing. Lenka Chmelová

pořizování územně plánovacích dokumentací a územních studií
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení územního plánování
   585 508 328 l.chmelova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1210


Poslední změna 15. 01. 2024 15:19:48