Závěrečný účet Olomouckého kraje

Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2017 (zveřejněno 2. 7. 2018)

Soubor typu pdfZávěrečný účet 2017 - usnesení (306,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZávěrečný účet 2017 - důvodová zpráva (631,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZávěrečný účet 2017 - Příloha č. 01 (Bilance příjmů a výdajů)(514,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZávěrečný účet 2017 - Příloha č. 02 (Příjmy)(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfZávěrečný účet 2017 - Příloha č. 03 (Výdaje)(11,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdfZávěrečný účet 2017 - Příloha č. 04 (Financování)(438,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZávěrečný účet 2017 - Příloha č. 05 (Úvěry)(344,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZávěrečný účet 2017 - Příloha č. 06 (Sociální fond)(324 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZávěrečný účet 2017 - Příloha č. 07 (Fond voda)(322,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZávěrečný účet 2017 - Příloha č. 08 (Opravy a investice)(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfZávěrečný účet 2017 - Příloha č. 09 (Majetek)(731,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZávěrečný účet 2017 - Příloha č. 10 (FV)(616,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZávěrečný účet 2017 - Příloha č. 11 (Dotacni tituly)(3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfZávěrečný účet 2017 - Příloha č. 12 (Přebytek)(603,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZávěrečný účet 2017 - Příloha č. 13 (Závazné ukazatele)(531,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZávěrečný účet 2017 - Příloha č. 14 (Financování hospodaření PO)(389,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZávěrečný účet 2017 - Příloha č. 14 a) (PO školství - sumář)(553,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZávěrečný účet 2017 - Příloha č. 14 a) (PO školství Jeseník)(903,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZávěrečný účet 2017 - Příloha č. 14 a) (PO školství Olomouc)(2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfZávěrečný účet 2017 - Příloha č. 14 a) (PO školství Prostějov)(902,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZávěrečný účet 2017 - Příloha č. 14 a) (PO školství Přerov)(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfZávěrečný účet 2017 - Příloha č. 14 a) (PO školství Šumperk)(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfZávěrečný účet 2017 - Příloha č. 14 b) (PO sociální)(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfZávěrečný účet 2017 - Příloha č. 14 c) (PO kultura)(695,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZávěrečný účet 2017 - Příloha č. 14 d) (PO zdravotnictví)(527,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZávěrečný účet 2017 - Příloha č. 14 e) (PO doprava)(482,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZávěrečný účet 2017 - Příloha č. 15 (Zpráva o výsledku přezkoumání)(9,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfZávěrečný účet 2017 - Příloha č. 16 (Rozvaha)(900,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZávěrečný účet 2017 - Příloha č. 17 (Výkaz zisku a ztráty)(784,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZávěrečný účet 2017 - Příloha č. 18 (Příloha)(909,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZávěrečný účet 2017 - Příloha č. 19 (Přehled o peněž. tocích)(562,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZávěrečný účet 2017 - Příloha č. 20 (Přehled o změnách vl. kap.)(578,1 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. Petra Vítková
vedoucí oddělení rozpočtu a financování
Odbor ekonomický
oddělení rozpočtu a financování
   585 508 503 p.vitkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 5NP, kancelář: 517


Poslední změna 02. 07. 2018 12:36:04

© Krajský úřad Olomouckého kraje