Územní studie - zpracovávané

Kontakty

Ing. arch. Věra Malá

územní plánování - pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení územního plánování
   585 508 344 v.mala@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1210


Poslední změna 14. 12. 2021 16:27:46