Účetnictví příspěvkových organizací

Aktuální informace

08.02.2019 - Seznam konsolidovaných účetních jednotek - zveřejnění

02.01.2019 - Pokyny k mezitímním účetním závěrkám v roce 2019

02.01.2019 - Termíny předložení roční účetní závěrky příspěvkových organizací, sestavené k 31. prosinci 2018

05.12.2018 - Informace o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí

03.01.2016 - Adresy pro zasílání dat a přehled kontaktních pracovníků PO


archiv aktualit »

Číselníky

Soubor typu .docxČíselník - zdroj a nástroj - 23.4.2013(21,2 kB)DOCX | PDF
Soubor typu xlsÚčelové znaky MF ČR - 23. 1. 2019(384 kB)stáhnout

Výkaznictví

Soubor typu .docxSchvalování účetní závěrky a předávání informací do CSÚIS(21,7 kB)DOCX | PDF
Soubor typu .pdfTechnický manuál 9. 11. 2012(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu .docxZjednodušený návod k registraci do CSÚIS(13,5 kB)DOCX | PDF
Soubor typu .docxMetodická podpora pro registraci do CSÚIS(13,5 kB)DOCX | PDF
Soubor typu .pdfRozhraní pro komunikaci s automatem(35 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfUpozornění - inbox(56,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfProblematika vykazovaných skutečností v PAP(779,1 kB)stáhnout
Soubor typu docxPodmínky pro zahrnutí do konsolidačního celku státu - 9.11.2015(27,7 kB)DOCX | PDF
Soubor typu pdfMetodická pomůcka pro vzájemné odsouhlasení pohledávek a závazků - 25.2.2016(257,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfÚčetní konsolidace PO - 25.2.2016(130,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfKonsolidační křížové kontroly - (2. 3. 2016)(197,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOtázky a odpovědi - k problematice PAP - 1. 7. 2016(250,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodika Křížových kontrol PAP a PKP pro rok 2017 (9. 1. 2017)(691,3 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPříloha č. 1 - Přehled vazeb KRK pro rok 2017 (9. 1. 2017)(58,7 kB)XLSX | PDF
Soubor typu pdfInformace MF k zákonu č. 25/2017 Sb.(91,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodika tvorby PAP s vyznačením změn - 2017 (9. 3. 2017)(523,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 1 k Metodice tvorby PAP - 2017 - Partneři PAP(421,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfKonsolidační manuál s vyznačením změn - 2017(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 1 (Kraj XY, 31. 12. 20X1)(159 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 2 (Kraj XY, 31. 12. 20X2)(159,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 3 (Město X, 31. 12. 20X1)(164 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 4 (Město Y, 31. 12. 20X1)(166,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 5 (DSO Z, 31. 12. 20X1)(152,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 6 (Sledované a vysvětlované položky)(306,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 7 (Část II provotní)(150,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 8 (Část II následné)(134,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 9 (Část III)(420,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 10 (Část V)(498,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 11 (vyhláška č. 500/2002 Sb.)(337,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 12 (vyhláška č. 504/2002 Sb.)(244,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodická pomůcka ke KRK a PKZ - verze 1.0(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfInformace k vybraným vnitrovýkazovým kontrolám v PAP a příloze v účetní závěrce - 22.3.2018(286,2 kB)stáhnout
Soubor typu docxKontroly 23. 10. 2018(18,6 kB)stáhnout
Soubor typu xlsKontrolní vazby PO (23. 10. 2018)(317,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodika - sběr údajů za rok 2018 (5.12.2018)(720,7 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVýčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů 2019 (7.2.2019)(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu xlsxPřehled změn ve Výčtu konsolidovaných jednotek státu 2019 oproti 2018 (7.2.2019)(31,6 kB)stáhnout

Sběr dat od PO zřízených Olomouckým krajem

Soubor typu xlsPříloha č. 7 vyhlášky č. 410/2009 - Směrná účtová osnova(86 kB)XLS | PDF
Soubor typu pptxPOOK - zjištění z přezkumu(171,8 kB)PPTX | PDF
Soubor typu docxInformace - e-mailová adresa(14 kB)DOCX | PDF
Soubor typu docxNástroj a zdroj 2015(34 kB)DOCX | PDF
Soubor typu pdfTextový formát věty 56Gg pro datové rozhraní dat(125,9 kB)stáhnout
Soubor typu docxNávod - výstupy 56Gg - GINIS Express UCR(109,3 kB)DOCX | PDF
Soubor typu docxPříklady transferů pro p.o.(40,2 kB)DOCX | PDF
Soubor typu pdfKonsolidační příručka pro externí uživatele - verze 1.0(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfOtázky a odpovědi ke sběru dat - 13. 9. 2016(283,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfTermíny pro sběr dat v roce 2018(496,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVysvětlivky k výčtu konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů (12.2.2018)(174,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfORJ PO 2018 (3.4.2018)(367,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfÚčtový rozvrh 2018 (3.4.2018)(556,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfÚčelové znaky OK pro rok 2018 (3. 4. 2018)(521,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMuzejní sbírky - 16. 5. 2018(359,4 kB)stáhnout
Soubor typu pptSeminář pro PO květen 2018(147 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPrezentace ze semináře "Praktická aplikace DPH u PO 2018/2019" (3.12.2018)(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPříklady ze semináře "Praktická aplikace DPH u PO 2018/2019" (3.12.2018)(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPrezentace II. ze semináře "Praktická aplikace DPH u PO 2018/2019" (3.12.2018)(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu docxTermíny pro sběr dat v roce 2019(18,5 kB)stáhnout
Soubor typu docxTermín pro sběr dat - prosinec 2018(17,6 kB)stáhnout
Soubor typu xlsÚčelové znaky MF ČR - 23. 1. 2019(384 kB)stáhnout

Zajímavé dokumenty ke stažení

Soubor typu .xlsMetodika tvorby PAP - Příloha b - Číselník - Partneři(63 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xlsMetodika tvorby PAP- Příloha a - Vazba na analytické účty(134,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .docMetodika tvorby PAP(531,5 kB)DOC | PDF

Metodika

Soubor typu pdfKonsolidace - Informace o zpracování a vyhodnocení seznamů(129,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodická pomůcka - změny ČÚS č. 703 a č. 704 (22. 4. 2016)(290,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOtázky a odpovědi - vyhláška o inventarizaci (6. 3. 2017)(258 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOtázky a odpovědi - ČÚS č. 701 (6. 3. 2017)(205,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOtázky a odpovědi - ČÚS č. 708 (6. 3. 2017)(236,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOtázky a odpovědi - ČÚS č. 710 (6. 3. 2017)(229,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOtázky a odpovědi - ČÚS č. 709 (28.12.2017)(371,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfGFŘ - stanovisko k DPH u školských organizací - 26.1.2018(116,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOtázky a odpovědi - PAP (11. 4. 2018)(416,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOtázky a odpovědi - vyhláška č. 410/2009 Sb. (11. 4. 2018)(608,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOtázky a odpovědi - zákon o účetnictví (11. 4. 2018)(567,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOtázky a odpovědi - k problematice konsolidace (12.7.2018)(458,4 kB)stáhnout

Legislativa

Soubor typu .pdfPřehled účetních jednotek - schvalující orgán(92,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfÚprava vyhlášky o FKSP (2016, 2017)(36,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZákony č. 23, 24 a 25/2017 Sb.(2,9 MB)stáhnout
Soubor typu pdfZprávy MF ČR č. 2/2017(262,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZprávy MF ČR č. 4/2017(191,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhláška č. 272/2017 Sb. (sběr vybraných údajů-19.9.2017)(157,1 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPřílohy č. 1-3 k vyhlášce č. 272/2017 Sb. (sběr vybraných údajů-19.9.2017)(24,3 kB)XLSX | PDF
Soubor typu pdfMetodický pokyn k naplnění výkazu-vyhláška č. 272/2017 Sb.-19.9.2017(1011,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZákon o účetnictví (4. 10. 2017)(767,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZprávy MF ČR 7/2017(162,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhlášky č. 396, 397, 398 (2017) - novely vyhlášek č. 312, č. 410 a č. 383 (2018)(451,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfÚplné znění vyhlášky č. 220/2013 Sb. - 2018(137,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfÚplné znění vyhlášky č. 270/2010 Sb. - 2018(281,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfÚplné znění vyhlášky č. 410/2009 Sb. - 2018(603,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 1 - vyhláška č. 410/2009 Sb. - 2018(265,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 2 - vyhláška č. 410/2009 Sb. - 2018(229,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 3 - vyhláška č. 410/2009 Sb. - 2018(272,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 4 - vyhláška č. 410/2009 Sb. - 2018(364,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 5 - vyhláška č. 410/2009 Sb. - 2018(227,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 7 - vyhláška č. 410/2009 Sb. - 2018(339,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfÚplné znění vyhlášky č. 383/2009 Sb. - 2018(668 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 2a - vyhláška 383/2009 Sb. - 2018(437,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 3a - vyhláška č. 383/2009 Sb. - 2018(629,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 3b - vyhláška č. 383/2009 Sb. - 2018(201,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfÚplné znění vyhlášky č. 312/2014 Sb. - 2018(585,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 2 - vyhláška č. 312/2014 Sb. - 2018(629,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 3 - vyhláška č. 312/2014 Sb. - 2018(440,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 5 - vyhláška č. 312/2014 Sb. - 2018(440,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 701 - 2018(237,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 702 - 2018(251,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 702 - Převodový můstek 2018(341,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 703 - 2018(274,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 704 - 2018(250,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 705 - 2018(226,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 706 - 2018(252,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 707 - 2018(260,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 708 - 2018(935,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 708 - Příloha 2018(552,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 709 - 2018(325,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 710 - 2018(306,2 kB)stáhnout

Archív


Poslední změna 08. 02. 2019 12:01:06

© Krajský úřad Olomouckého kraje