Stěhování do nového depozitáře skončilo. Poslední svazek přenesl hejtman

10. 06. 2019

Na svém místě v regálech nového depozitáře olomoucké Vědecké knihovny už je každý z 1,25 miliónu svazků. Byly sem přesunuty ze šesti archivů, kde je až dosud knihovna skladovala. Poslední publikaci přestěhoval hejtman Ladislav Okleštěk v pondělí 10. června.

Do nového depozitu jsem přenesl knihu s příběhy o králi Ječmínkovi z roku 1936, jejímž autorem je Ondřej Přikryl. Tento lékař, spisovatel a politik, který byl v minulosti starostou Prostějova, pochází z Výšovic, kde žiju. Možná je to náhoda, ale o to symboličtější pro mě celá akce byla,“ řekl hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.

Všechny svazky zabírají v novém depozitáři zhruba 26 500 metrů regálů. Specializovaná firma publikace stěhovala přibližně tři měsíce.

Stěhování knih probíhalo podle předem připraveného harmonogramu, který zohledňoval náročné přístupy ve stávajících depozitářích. Překvapilo nás, v jakých podmínkách a místech se fond nacházel. Třeba v červeném kostele jsme museli použít výškovou mechanizaci,“ uvedl šéf odborné společnosti Viktor Pěch.

Zbrusu nový depozitář vyrostl díky krajské investici v Olomouci – Hejčíně. Uloženy jsou zde odborné knihy, časopisy a další tiskoviny. Počítá se přitom se skladovací rezervou až na dvacet let.

Vědecká knihovna disponuje statisíci svazků, které je třeba pečlivě uložit, aby zůstaly zachovány pro příští generace. Nový depozitář splňuje podmínky k tomu, aby v něm právě o tyto knihy bylo postaráno co nejlépe,“ sdělil zástupce ředitelky Vědecké knihovny Olomouc Miloš Korhoň.

Kromě skladovacích prostor nechybí místo pro úpravu knižních fondů - restaurátorské ateliery a digitalizační i mikrofilmovací pracoviště. Náklady na nový depozitář přesáhly 121 miliónů korun.

Více fotografií ZDE.

Stěhování do nového depozitáře skončilo. Poslední svazek přenesl hejtman


Poslední změna 10. 06. 2019 12:28:02