Současnost a budoucnost akčního plánování a rovné příležitosti ve vzdělávání

Tématem „Současnost a budoucnost akčního plánování“ zahájil Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA, vedoucí odboru školství a mládeže KÚOK další  workshop zástupců středních a vyšších odborných škol v kraji  u příležitosti zahájení 2. fáze projektu KAP. Ve svém příspěvku představil také vizi budoucího programového období EU 2020+ v oblasti školství.  Dalším bodem programu bylo zhodnocení dosavadního průběhu realizace projektu a nastavení dalšího postupu v tvorbě dokumentu Krajský akční plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje na období 2019 – 2021 (KAP č. 2).  Problematice technického vzdělávání jako jedné z nejvyšších priorit KAP se věnoval ve svém příspěvku doc. PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D., vedoucí Katedry technické a informační výchovy Univerzity Palackého v Olomouci. Nedílnou součástí workshopu byla diskuse v platformách dle povinných i nepovinných témat KAP. Diskutovalo se nad aktualizací priorit nastavených v KAP č. 1 ve vazbě na současné potřeby škol a výsledky dotazníkového šetření realizovaného na školách na  konci roku 2018.

Odpolední část workshopu se věnovala problematice rovných příležitostí ve vzdělávání a tvorbě Školské inkluzívní koncepce kraje (ŠIKK). Byla ustavena Pracovní skupina pro rovné příležitosti ve vzdělávání. Dále byla prezentována problematika společného vzdělávání z pohledu PPP a SPC Olomouckého kraje, z pohledu garanta inkluze v projektu P-KAP (NÚV) a z pohledu Agentury pro sociální začleňování. Tyto příspěvky spíše teoretického charakteru byly doplněny prezentacemi konkrétních aktivit Olomouckého kraje v této oblasti, a to představením nově nastavených  systémů podpory pedagogů prostřednictvím činnosti Krajského centra podpory nadání a Regionálního centra aplikovaných pohybových aktivit, které jsou zřízeny v rámci projektu na implementaci KAP č. 1 (IKAP).

Program workshopu a prezentace k jednotlivým příspěvkům naleznete níže.

wp-20190319-09-03-13-rich.jpg
wp-20190319-09-05-20-rich.jpg
wp-20190319-09-36-49-rich.jpg
wp-20190319-10-46-26-rich.jpg
wp-20190319-10-47-10-rich.jpg
wp-20190319-10-48-35-rich.jpg
wp-20190319-12-19-42-rich.jpg
wp-20190319-12-44-13-rich.jpg
wp-20190319-13-00-55-rich.jpg
wp-20190319-13-18-32-rich.jpg
wp-20190319-13-36-25-rich.jpg
img-5975.jpg
Soubor typu pdfMgr. Miroslav Gajdůšek, MBA - KÚOK - vedoucí odboru školství a mládeže(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRNDr. Bronislava Vláčilová - KÚOK, věcná manažerka KAP - aktuální informace o projektu KAP(621,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDoc. PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D. - vedoucí Katedry technické a informační výchovy UPOL(3,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRNDr. Bronislava Vláčilová - KÚOK, věcná manažerka KAP - tvorba ŠIKK(637,5 kB)stáhnout
Soubor typu pptxMgr. Lubomír Schneider, ředitel PPP a SPC Olomouckého kraje(103,4 kB)stáhnout
Soubor typu pptxMgr. Jan Malbohan, NÚV - garant inkluze projektu P-KAP(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfMgr. Marek Zemský - Úřad vlády ČR, Odbor pro sociální začleňování(235,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMgr. Tomáš Vyhlídal - FTK UPOL, Katedra aplikovaných aktivit(2,8 MB)stáhnout
Soubor typu pptxMgr. Vladimír Vaněk, Ph.D. - Přírodověcká fakulta UPOL, Katedra algebry a geometrie(9,8 MB)stáhnout
Soubor typu xlsxKÚOK - RT KAP(702,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfProgram workshopu(387,5 kB)stáhnout


Poslední změna 22. 03. 2019 10:02:12