Sociální služby v Olomouckém kraji - Elektronický katalog poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji a registr poskytovatelů

Jednotlivé poskytovatele sociálních služeb lze vyhledávat v celostátním Registru poskytovatelů sociálních služeb na adrese http://iregistr.mpsv.cz/

Poskytovatele sociálních služeb v Olomouckém kraji je možné vyhledat i v Katalogu poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje.

Informace o sociálních službách poskytovaných v Olomouckém kraji lze získat také na Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje, v 8. patře budovy Regionálního centra Olomouc, Jeremenkova 40b, Olomouc (http://www.kr-olomoucky.cz/telefonni-seznam.asp), a dále na sociálních odborech jednotlivých pověřených obecních úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, kde sociální pracovníci poskytují základní sociální poradenství a pomáhají řešit nepříznivou sociální situaci osob (kontakty na jednotlivé obecní úřady najdete na adrese http://www.kr-olomoucky.cz/ v části „Sociální záležitosti“ a „Sociální práce“).

Kde může být rovněž zajištěna pomoc o osoby, které potřebují pomoc jiné fyzické osoby?

Pokud se člověk ocitne v nemocnici např. po úrazu či v důsledku nemoci, jeho zdravotní stav se stabilizuje a nepotřebuje již lékařskou péči a není tedy důvod pro hospitalizaci. Jestliže je i nadále závislý na pomoci jiné fyzické osoby, nezvládá si sám zajistit základní životní potřeby, mohou mu být poskytovány sociální služby v níže uvedených zdravotnických zařízeních. Tyto sociální služby mohou být v tomto případě poskytovány do doby, než bude možné, aby se o danou osobu postaral někdo v domácím prostředí, nebo nebude možné ji umístit v zařízení sociálních služeb.

Elektronický katalog poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji

Zdravotnická zařízení poskytující soc. službu

Soubor typu pdfPřehled zdravotnických zařízení poskytujících soc. službu-aktualizace ke dni 3. 11. 2016(202,4 kB)stáhnout

Aktuální dokumenty

Soubor typu pdfZákon č. 108-2006 Sb., o sociálních službách k 25.6.2017(975,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhláška č. 505-2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách(666,1 kB)stáhnout


Poslední změna 17. 06. 2015 08:04:38

© Krajský úřad Olomouckého kraje