Sociální služby v Olomouckém kraji - Elektronický katalog poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji a registr poskytovatelů

Jednotlivé poskytovatele sociálních služeb lze vyhledávat v celostátním Registru poskytovatelů sociálních služeb na adrese: https://www.mpsv.cz/web/cz/registr-poskytovatelu-sluzeb

Poskytovatele sociálních služeb v Olomouckém kraji je možné vyhledat i v Katalogu poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje.

Informace o sociálních službách poskytovaných v Olomouckém kraji lze získat také na Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje, v 8. patře budovy Regionálního centra Olomouc, Jeremenkova 40b, Olomouc (https://www.olkraj.cz/telefonni-seznam.html), a dále na sociálních odborech jednotlivých pověřených obecních úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, kde sociální pracovníci poskytují základní sociální poradenství a pomáhají řešit nepříznivou sociální situaci osob (kontakty na jednotlivé obecní úřady najdete na adrese https://www.olkraj.cz/socialni-prace-cl-1288.html v části „Sociální záležitosti“ a „Sociální práce“).

Kde může být rovněž zajištěna pomoc o osoby, které potřebují pomoc jiné fyzické osoby?

Pokud se člověk ocitne v nemocnici např. po úrazu či v důsledku nemoci, jeho zdravotní stav se stabilizuje a nepotřebuje již lékařskou péči a není tedy důvod pro hospitalizaci. Jestliže je i nadále závislý na pomoci jiné fyzické osoby, nezvládá si sám zajistit základní životní potřeby, mohou mu být poskytovány sociální služby v níže uvedených zdravotnických zařízeních. Tyto sociální služby mohou být v tomto případě poskytovány do doby, než bude možné, aby se o danou osobu postaral někdo v domácím prostředí, nebo nebude možné ji umístit v zařízení sociálních služeb.

Elektronický katalog poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji

  • Elektronický katalog poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraje

    Elektronický katalog sociálních a vybraných zdravotních služeb poskytovaných v Olomouckém kraji je určen široké veřejnosti, zejména potencionálním uživatelům sociálních služeb, rodinným příslušníkům, osobám blízkým, ale také může být přínosem pro odborné pracovníky na obcích, kraji či pro poskytovatele sociálních služeb. Především odborní pracovníci mohou katalog využít jako nástroj pro poskytnutí kvalitního základního sociálního poradenství potencionálním uživatelům služeb.

Zdravotnická zařízení poskytující soc. službu

Soubor typu pdfPřehled zdravotnických zařízení poskytujících sociální službu - k 1.9.2022(435,3 kB)stáhnout

Aktuální dokumenty

Soubor typu rtfZákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů(2 MB)stáhnout
Soubor typu rtfVyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách(636 kB)stáhnout


Poslední změna 12. 03. 2020 09:46:37