Sociální práce

Sociální práce je společenskovědní disciplína a oblast praktické činnosti, jejímž cílem je pomoci klientovi odhalit, vysvětlit a vyřešit sociálních problémy. Sociální práce se opírá o rámec společenské solidarity a o ideál naplňování individuálního lidského potenciálu. Sociální pracovníci pomáhají jednotlivcům, rodinám, skupinám i komunitám dosáhnout způsobilosti k sociálnímu uplatnění nebo ji získat zpět. Kromě toho pomáhají vytvářet pro jejich uplatnění příznivé společenské podmínky. U klientů, kteří se již společensky uplatnit nemohou, pak sociální práce podporuje co nejdůstojnější způsob života.

Činnosti sociální práce zahrnují

Asistenci a doprovázení klientů, zprostředkování kontaktů, pomoc s vyřízením zdrojů finančních prostředků, sociální práci v terénu, spolupráci při řešení problému klienta s dalšími institucemi, zprostředkování sociálních a navazujících služeb a další specifické činnosti, které mají za cíl řešit nepříznivou sociální situaci klienta.

 

Základní a odborné poradenství např. v těchto životních situacích:

 • nepříznivá finanční a dluhová situace osob,
 • neodpovídající bydlení (hrozba ztráty bydlení, osoby bez domova),

 • oblast sociálních dávek (dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením, dávky státní sociální podpory, příspěvek na péči),

 • oblast sociálních služeb,

 • nezaměstnanost

 • sociální zabezpečení (dávky důchodového a nemocenského pojištění),

 • péče o osobu závislou na péči jiné osoby,

 • problémy spojené s omezením svéprávnosti,

 • rodinná situace atd.

   

V Olomouckém kraji se občané mohou obrátit na tyto úřady:

 

Úřad

 

Odbor

Adresa

www stránky

Městský úřad Hanušovice

Odbor tajemníka

Hlavní 92,

788 33 Hanušovice

 

www.hanusovice.info

 

Obecní úřad Hlubočky

Odbor správy majetku a výstavby

Olomoucká 17,

783 61 Hlubočky

www.hlubocky.cz

Městský úřad Hranice

Odbor sociálních věcí

Purgešova 1399,

753 01 Hranice

www.mesto-hranice.cz

Městský úřad Javorník

Odbor tajemníka

Náměstí Svobody 134,

790 70 Javorník

www.mestojavornik.cz

Městský úřad Jeseník

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Karla Čapka 10/1147,

790 01 Jeseník

www.jesenik.org

Městský úřad Kojetín

Odbor vnitřních věcí, školství a kultury

Masarykovo nám. 20,

752 01 Kojetín

www.kojetin.cz

Městský úřad Konice

Odbor sociálních věcí

Na Příhonech 405,

798 52 Konice

www.konice.cz

Městský úřad Lipník nad Bečvou

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Nám. T. G. Masaryka 89,

751 31 Lipník nad Bečvou

www.mesto-lipnik.cz

Městský úřad Litovel

Odbor sociální a správní

Nám. Přem. Otakara 777,
784 01 Litovel

www.litovel.eu

Městský úřad Mohelnice

Odbor sociálních věcí

U Brány 2,

789 85 Mohelnice

www.mohelnice.cz

Městský úřad Moravský Beroun

Úsek sociálních věcí a školství

Náměstí 9. května 4,

793 05 Moravský Beroun

www.morberoun.cz

Městský úřad Němčice nad Hanou

Odbor sociální, vnitřních věcí a kultury

Palackého nám. 3,

798 27 Němčice nad Hanou

www.nemcicenh.cz

Magistrát města Olomouce

Odbor sociálních věcí

Hálkova 20,

779 11 Olomouc

www.olomouc.eu

Magistrát města Přerova

Odbor sociálních věcí a školství

Smetanova 7,

750 11 Přerov

www.prerov.eu

Magistrát města Prostějova

Odbor sociálních věcí

Školní 4,

796 01 Prostějov

www.prostejov.eu

Městský úřad Šternberk

Odbor sociálních věcí

Horní náměstí 16,

785 01 Šternberk

www.sternberk.eu

Městský úřad Šumperk

Odbor sociálních věcí

Lautnerova 1,

787 01 Šumperk

www.sumperk.cz

Městský úřad Uničov

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Masarykovo náměstí 1,

783 91 Uničov

www.unicov.cz

Městský úřad Zábřeh

Odbor sociálních věcí

Náměstí Osvobození 15,

789 01 Zábřeh

www.zabreh.cz

Městský úřad Zlaté Hory

Odbor tajemníka

Náměstí Svobody 80,

793 76 Zlaté Hory

www.zlatehory.cz

 

 

Dokumenty ke stažení

Soubor typu pdfOsoby vracející se ze zahraničí(502,2 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Bc. Kateřina Steffanová

sociální pracovník, metodik sociální práce a veřejného opatrovnictví
Odbor sociálních věcí
oddělení sociální pomoci
   585 508 242 k.steffanova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 803

Mgr. Bc. Zbyněk Vočka

vedoucí odboru sociálních věcí
Odbor sociálních věcí
   585 508 217 zbynek.vocka@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 818

Mgr. Pavlína Zlámalová

sociální pracovník, metodik sociální práce a veřejného opatrovnictví
Odbor sociálních věcí
oddělení sociální pomoci
   585 508 570 p.zlamalova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 803

Mgr. Olga Nepšinská

Vedoucí oddělení sociální pomoci
Odbor sociálních věcí
oddělení sociální pomoci
   585 508 451 o.nepsinska@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 805


Poslední změna 03. 08. 2022 07:22:51