ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÉ SITUACE NA VODNÍCH DÍLECH A REALIZACE OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ NÁSLEDKŮ POVODNÍ (příjem žádostí- druhé kolo 1.8.-15.08.2016)

Řešení mimořádné situace na VODNÍCH DÍLECH A REALIZACE OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ NÁSLEDKŮ POVODNÍ (příjem žádostí 01. 08. 2016 - 15. 08. 2016)

 

Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury – 2. kolo.

Cílem dotačních titulů 1 – 2 je podpora realizace opatření v situaci, kdy došlo k narušení nebo mimořádnému ohrožení základních funkcí území škodlivým působením sil a jevů, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli a záměry Olomouckého kraje.

Dotační titul 2

V rámci tohoto dotačního titulu je možné žádat o dotaci na:

  • realizaci opatření k odstranění havárií na vodních dílech v majetku nebo provozování obcí vzniklých při mimořádných situacích v souvislosti s povodňovými stavy,

  • realizaci preventivních opatření sloužících k předcházení povodňovým situacím,

  • odstraňování následků povodňových situací vzniklých za povodně na vodním toku, bleskové nebo zvláštní povodně na vodním díle, či jiného mimořádného stavu ohrožujícího životy, zdraví a majetek obce nebo jeho obyvatel.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ BYL UKONČEN K DATU 15.8.

Soubor typu pdfDRUHÉ KOLO Pravidla Mimořádné události - titul 2 - 2. kolo(725,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVZOROVÁ SMLOUVA(323,1 kB)stáhnout


Poslední změna 16. 08. 2016 07:51:16