Řešení mimořádné situace na vodních dílech a realizace opatření k předcházení a odstraňování následků povodní (příjem žádostí 3.4. - 30.6.)

Řešení mimořádné situace na vodních dílech a realizace opatření sloužících k předcházení a odstraňování následků povodní (příjem žádostí 03. 04. 2017 - 30. 06. 2017)

Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2017

Cílem dotačních titulů 1 – 2 je podpora realizace opatření v situaci, kdy došlo k narušení nebo mimořádnému ohrožení základních funkcí území škodlivým působením sil a jevů, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli a záměry Olomouckého kraje. Jedná se zejména o řešení mimořádných situací (havárií) v zásobování pitnou vodou, odvádění a likvidaci odpadních vod, odstraňování a zabránění škodám na vodních dílech v majetku obcí v důsledku povodňové situace.

Dotační titul 2

V rámci tohoto dotačního titulu je možné žádat o dotaci na:

  • realizaci opatření k odstranění havárií na vodních dílech v majetku nebo provozování obcí vzniklých při mimořádných situacích v souvislosti s povodňovými stavy,
  • realizaci preventivních opatření sloužících k předcházení povodňovým situacím,
  • odstraňování následků povodňových situací vzniklých za povodně na vodním toku, bleskové nebo zvláštní povodně na vodním díle, či jiného mimořádného stavu ohrožujícího životy, zdraví a majetek obce nebo jeho obyvatel.

 

Žádost o dotaci bude v portálu Komunikace pro občany přístupná v termínu příjímání žádostí. Cvičná žádost je v tomto portálu k dispozici již nyní.

Soubor typu pdfPRAVIDLA Dotace obcím na mimořádné události - DT č. 2 ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÉ SITUACE NA VODNÍCH DÍLECH A REALIZACE OPATŘENÍ SLOUŽÍCÍCH K PŘEDCHÁZENÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ NÁSLEDKŮ POVODNÍ(497,6 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzorová veřejnoprávní smlouva dotace 2017(66,5 kB)stáhnout

Kontakty

Vladimíra Kresáč Kubišová

vedoucí oddělení, vodní hospodářství, rybářství, geologie
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení vodního hospodářství
   585 508 630 v.kubisova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 7p, kancelář: 717

Ing. Jana Němečková

vodní hospodářství
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení vodního hospodářství
   585 508 405 j.nemeckova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 7p, kancelář: 706


Poslední změna 22. 02. 2017 11:04:05