Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje

Regionální stálá konference_23. zasedání 2022
Regionální stálá konference_23. zasedání 2022
Regionální stálá konference_23. zasedání 2022

 

Regionální stálá konference vznikla za účelem koordinace a plánování integrovaných nástrojů a územní dimenze na krajských úrovních a také jako poradní složka Národní stálé konference (NSK), která působí na úrovni celého státu. Jedná se o dobrovolný orgán na bázi partnerství v daném regionu, tedy bez právní subjektivity.

Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK) je platforma pokrývající území Olomouckého kraje a je složena ze zástupců regionálních partnerů (kraj, města, obce, MAS, neziskový sektor, akademický sektor, oblast venkova, zástupci integrovaných nástrojů, Česká biskupská konference, hospodářští a sociální partneři, apod.). Předsedou RSK OK je hejtman Olomouckého kraje Ing. Josef Suchánek.

RSK OK mimo jiné projednává a vyhodnocuje požadavky a potřeby území ve vztahu k zacílení podpory z Evropské unie. Prostřednictvím svého zástupce v NSK, kterým je pan radní Ing. Petr Lysek, přenáší a prosazuje zájmy území kraje na národní úrovni. Klíčovým dokumentem v této oblasti působení RSK OK je Regionální akční plán Olomouckého kraje (RAP OK). Je to nástroj pro Integrovaný regionální operační program 2021-2027 (IROP 2021-2027) k zajištění krajské finanční obálky pro čerpání prostředků na podporu silnic II. třídy, zdravotnickou záchrannou službu, deinstitucionalizaci sociálních služeb a střední školství. Další oblastí působení RSK OK je rozvoj území v rámci Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ (SRR ČR 21+) a jejích akčních plánů pro roky 2021-2022 a 2023-2024, zejména z pohledu podpory hospodářsky a sociálně ohrožených území v Olomouckém kraji. RSK OK také intenzivně komunikuje a spolupracuje s nositeli integrovaných nástrojů v území (ITI Olomoucké aglomerace a CLLD) na koordinaci čerpání finančních prostředků z EU a zvyšování absorpční kapacity území.

Kontakt: rsk@olkraj.cz

Činnost a aktivity RSK OK, pracovních skupin RSK OK a sekretariátu RSK OK jsou spolufinancovány Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Technická pomoc 2014-2020.

Konkrétně se jedná o tyto projekty:

„Rozvoj regionálního partnerství v programovém období EU 2014-20 – I.“ v letech 2016-2017

„Rozvoj regionálního partnerství v programovém období EU 2014-20 – II.“ v letech 2018-2019

„Rozvoj regionálního partnerství v programovém období EU 2014-20 – III.“ v letech 2020-2021

„Rozvoj regionálního partnerství v programovém období EU 2014-20 – IV.“ v letech 2022-2023

Podrobnější informace o projektu jsou uvedeny zde.

Soubor typu pdfStatut RSK OK(558,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfJednací řád RSK OK(436,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam členů a náhradníků RSK OK(371,4 kB)stáhnout

AKTUALITY

02.08.2023 - Workshop v rámci Evropského týdne regionů a měst

Dne 10. října 2023 od 11:30 do 12:30 proběhne v Bruselu workshop Harness the potential, RESTART the region v rámci Evropského týdne regionů a měst.

Workshop v rámci Evropského týdne regionů a měst

31.07.2023 - ORP Lipník nad Bečvou má intervenční studii

Olomoucký kraj má zpracovanou další regionální studii zaměřenou na hospodářsky a sociálně ohrožené území. Po Případové studii Jesenicka a Intervenční studii ORP Zábřeh byla zpracována Intervenční studie ORP Lipník nad Bečvou.

28.07.2023 - Evropský týden mobility 2023

Evropský týden mobility je vlajková kampaň Evropské komise, která se koná v termínu 16. - 22. září 2023 a zapojit se mohou obce, občané, iniciativy a neziskové organizace. Evropský týden mobility je ideální příležitostí pro obyvatele cíleně vyzkoušet alternativní způsoby dopravy a užít si výsady městského prostředí bez automobilů.

Evropský týden mobility 2023

26.07.2023 - Druhé jednání pracovní skupiny na Univerzitě Palackého v Olomouci

Za účasti náměstka hejtmana Ing. Jana Šafaříka, MBA a radního Ing. Petra Lyska proběhlo v pořadí druhé jednání Pracovní skupiny Energetika RSK OK. Setkání se uskutečnilo 20. 7. 2023 pod vedení předsedy Ing. Ondřeje Grohara v prostorách Univerzity Palackého v Olomouci.

Druhé jednání pracovní skupiny na Univerzitě Palackého v Olomouci

25.07.2023 - Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje projednala přípravu nových místních akčních plánů rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání IV (MAP IV) jsou pro určeny pro základní a mateřské školy a pro žadatele, kteří podávají projekty do Integrovaného regionálního operačního programu, je podmínka, aby jejich projekt byl v souladu s příslušným MAPem.

Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje projednala přípravu nových místních akčních plánů rozvoje vzdělávání

archiv aktualit »

Kontakty

Ing. Leona Valovičová

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 236, 724 057 295 l.valovicova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1203


Poslední změna 02. 08. 2023 10:42:24