Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje

Regionální stálá konference_23. zasedání 2022
Regionální stálá konference_23. zasedání 2022
Regionální stálá konference_23. zasedání 2022

Regionální stálá konference vznikla za účelem koordinace a plánování integrovaných nástrojů a územní dimenze na krajských úrovních a také jako poradní složka Národní stálé konference (NSK), která působí na národní úrovni. Jedná se o platformu na bázi partnerství v daném regionu, tedy bez právní subjektivity.

Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK) je platforma pokrývající území Olomouckého kraje a je složena ze zástupců regionálních partnerů (kraj, města, obce, MAS, neziskový sektor, akademický sektor, oblast venkova, zástupci integrovaných nástrojů, Česká biskupská konference, hospodářští a sociální partneři, apod.). Předsedou RSK OK je hejtman Olomouckého kraje Ing. Josef Suchánek.

RSK OK mimo jiné projednává a vyhodnocuje požadavky a potřeby území ve vztahu k zacílení podpory z Evropské unie. Prostřednictvím svého zástupce v NSK, kterým je pan radní Ing. Petr Lysek, přenáší a prosazuje zájmy území kraje na národní úrovni. Klíčovým dokumentem v této oblasti působení RSK OK je Regionální akční plán Olomouckého kraje (RAP OK). Je to nástroj pro Integrovaný regionální operační program 2021-2027 (IROP 2021-2027) k zajištění krajské finanční obálky pro čerpání prostředků na podporu silnic II. třídy, zdravotnickou záchrannou službu, deinstitucionalizaci sociálních služeb, střední a speciální školství. Další oblastí působení RSK OK je rozvoj území v rámci Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ (SRR ČR 21+) a jejích akčních plánů pro roky 2021-2022 a 2023-2024, zejména z pohledu podpory hospodářsky a sociálně ohrožených území v Olomouckém kraji. RSK OK také intenzivně komunikuje a spolupracuje s nositeli integrovaných nástrojů v území (ITI Olomoucké aglomerace a CLLD) na koordinaci čerpání finančních prostředků z EU a zvyšování absorpční kapacity území.

Kontakt: rsk@olkraj.cz

Činnost a aktivity RSK OK, pracovních skupin RSK OK a sekretariátu RSK OK jsou spolufinancovány Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Technická pomoc 2021-2027 prostřednictvím projektu „Regionální partnerství v Olomouckém kraji I.“ Podrobnější informace jsou uvedeny zde

 

 

Soubor typu pdfStatut RSK OK(474,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfJednací řád RSK OK(405,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam členů a náhradníků RSK OK(371,3 kB)stáhnout

AKTUALITY

20.02.2024 - Klíčové projektové záměry vybrány!

Za účasti náměstka hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Ing. Jana Šafaříka, MBA, proběhlo v úterý 13. 2. 2024 druhé jednání Pracovní skupiny Intervenční studie ORP Konice. Zástupci města, kraje, obcí, mikroregionu, charity, podnikatelského sektoru a agentury pro sociální začleňování diskutovali výsledky sběru projektových záměrů z území ORP Konice a vybrali klíčové projekty pro studii. Z území ORP bylo na kraj zasláno 26 projektových záměrů, klíčových projektů je celkem 9.

Klíčové projektové záměry vybrány!

26.01.2024 - Velký zájem o výzvu programu URBACT

V Olomouci se v úterý 23. ledna 2024 uskutečnil první z řady informačních seminářů k programu URBACT a Evropské městské iniciativě. Akce byla připravená Ministerstvem pro místní rozvoj a Národním kontaktním místem URBACT IV pro Českou republiku ve spolupráci se sekretariátem RSK OK.

Velký zájem o výzvu programu URBACT

22.01.2024 - Dotační možnosti pro obce v roce 2024

Odbor strategického rozvoje, oddělení regionálního rozvoje zpracoval přehled dotačních možností pro obce v roce 2024.

04.01.2024 - Seminář k nové výzvě programu URBACT

V úterý 23. ledna 2024 se v Olomouci, v Regionálním centru Olomouc, Jeremenkova 40b, uskuteční informační seminář k programu URBACT a Evropské městské iniciativě. Akce je připravená Ministerstvem pro místní rozvoj a Národním kontaktním místem URBACT IV pro Českou republiku.

Seminář k nové výzvě programu URBACT

14.11.2023 - Krajští představitelé jednali o evropských dotacích, rozvoji ohrožených území, vzdělávání a energetice

V Olomouci opět zasedala Regionální stálá konference (RSK). Ve středu 8. listopadu se na ní sešli zástupci kraje, měst a obcí, neziskových organizací, podnikatelského sektoru, univerzity, úřadu práce nebo místních akčních skupin. Hlavním účelem jednání bylo informování se o možnostech a čerpání evropských dotací na území kraje.

Krajští představitelé jednali o evropských dotacích, rozvoji ohrožených území, vzdělávání a energetice

archiv aktualit »

Kontakty

Ing. Leona Valovičová

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 236, 724 057 295 l.valovicova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1203


Poslední změna 20. 02. 2024 10:10:50