Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje

Regionální stálá konference_23. zasedání 2022
Regionální stálá konference_23. zasedání 2022
Regionální stálá konference_23. zasedání 2022

 

Regionální stálá konference vznikla za účelem koordinace a plánování integrovaných nástrojů a územní dimenze na krajských úrovních a také jako poradní složka Národní stálé konference (NSK), která působí na úrovni celého státu. Jedná se o dobrovolný orgán na bázi partnerství v daném regionu, tedy bez právní subjektivity.

Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK) je platforma pokrývající území Olomouckého kraje a je složena ze zástupců regionálních partnerů (kraj, města, obce, MAS, neziskový sektor, akademický sektor, oblast venkova, zástupci integrovaných nástrojů, Česká biskupská konference, hospodářští a sociální partneři, apod.). Předsedou RSK OK je hejtman Olomouckého kraje Ing. Josef Suchánek.

RSK OK mimo jiné projednává a vyhodnocuje požadavky a potřeby území ve vztahu k zacílení podpory z Evropské unie. Prostřednictvím své zástupkyně v NSK, kterou je paní radní Ing. Zdeňka Dvořáková Kocourková, přenáší a prosazuje zájmy kraje na národní úrovni. Klíčovým dokumentem v této oblasti působení RSK OK je Regionální akční plán Olomouckého kraje (RAP OK). Je to nástroj pro Integrovaný regionální operační program 2021-2027 (IROP 2021-2027) k zajištění krajské finanční obálky pro čerpání prostředků na podporu silnic II. třídy, zdravotnickou záchrannou službu, deinstitucionalizaci sociálních služeb a střední školství. Další oblastí působení RSK OK je rozvoj území v rámci Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ (SRR ČR 21+) a jejích akčních plánů pro roky 2021-2022 a 2023-2024, zejména z pohledu podpory hospodářsky a sociálně ohrožených území v Olomouckém kraji. RSK OK také intenzivně komunikuje a spolupracuje s nositeli integrovaných nástrojů v území (ITI Olomoucké aglomerace a CLLD) na koordinaci čerpání finančních prostředků z EU a zvyšování absorpční kapacity území.

Kontakt: rsk@olkraj.cz

Činnost a aktivity RSK OK, pracovních skupin RSK OK a sekretariátu RSK OK jsou spolufinancovány Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Technická pomoc 2014-2020.

Konkrétně se jedná o tyto projekty:

„Rozvoj regionálního partnerství v programovém období EU 2014-20 – I.“ v letech 2016-2017

„Rozvoj regionálního partnerství v programovém období EU 2014-20 – II.“ v letech 2018-2019

„Rozvoj regionálního partnerství v programovém období EU 2014-20 – III.“ v letech 2020-2021

„Rozvoj regionálního partnerství v programovém období EU 2014-20 – IV.“ v letech 2022-2023

Podrobnější informace o projektu jsou uvedeny zde.

Soubor typu pdfStatut RSK OK(558,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfJednací řád RSK OK(436,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam členů a náhradníků RSK OK(366,8 kB)stáhnout

AKTUALITY

07.09.2022 - Projekty pro Regionální akční plán Olomouckého kraje

Pro území Olomouckého kraje jsou v rámci evropských dotací přímo vyčleněny finanční prostředky pro 4 oblasti. Jedná se o silnice II. třídy, záchranou zdravotnickou službu, střední školství a deinstitucionalizaci sociálních služeb. Právě pro oblast dopravy členové RSK OK schválili první seznam projektů

01.07.2022 - Regionální stálé konference jednala o podpoře hospodářsky a sociálně ohrožených území

Dvacáté třetí zasedání Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK) se konalo ve středu 22. června v Olomouci. Zástupci kraje, měst a obcí, neziskových organizací, podnikatelského sektoru, univerzity, místních akčních skupin, Agentury pro podnikání a inovace, Inovačního centra Olomouckého kraje, Ministerstva pro místní rozvoj a dalších organizací jednali o tom, jak pomocí národních a evropských dotačních fondů zlepšit život v Olomouckém kraji.

Regionální stálé konference jednala o podpoře hospodářsky a sociálně ohrožených území

08.06.2022 - Regionální stálá konference zasedá v červnu

Další zasedání Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK), v pořadí již dvacáté třetí, se uskuteční ve středu 22. 6. 2022 v Olomouci. Zástupci kraje, měst a obcí, podnikatelského sektoru, univerzity, místních akčních skupin, sdružení místních samospráv, svazu měst a obcí, olomoucké aglomerace, Agentury pro podnikání a inovace, úřadu práce, ministerstva pro místní rozvoj a dalších organizací budou jednat o problematice hospodářsky a sociálně ohrožených území v Olomouckém kraji.

27.05.2022 - V Zábřehu se jednalo o projektech

Za účasti náměstka hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Ing. Jana Šafaříka, MBA, proběhlo ve středu 25. 5. 2022 jednání partnerů z území ORP Zábřeh. Zástupci města, kraje, obcí, místní akční skupiny, mikroregionu, významných podnikatelských subjektů a charity projednali zpracovanou Intervenční studii ORP Zábřeh a stanovili klíčové projekty.

V Zábřehu se jednalo o projektech

20.05.2022 - Operační program Zaměstnanost+

V rámci aktivit Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje se uskutečnil on-line seminář k možnostem podpory z Operačního programu Zaměstnanost+. Cílovou skupinou akce byly poskytovatelé sociální služeb z území Olomouckého kraje. Zástupkyně Ministerstva práce a sociálních věcí prezentovala plánované výzvy a jejich zaměření. Akce se uskutečnila 17. 5. 2022 a na platformě webex se k ní připojilo více než 80 zájemců o informace.

Operační program Zaměstnanost+

archiv aktualit »

Kontakty

Ing. Leona Valovičová

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 236, 724 057 295 l.valovicova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1203


Poslední změna 07. 09. 2022 13:26:41