Regionální partnerství v Olomouckém kraji

Intervenční studie ORP Konice
Seminář URBACT
Regionální partnerství_zdroj_freepick

Projekt Regionální partnerství v Olomouckém kraji (podpora činnosti RSK OK)

Dotační titul: Operační program Technická pomoc 2021-2027

Priorita 2: Podpora regionálních partnerů EU fondů

Specifický cíl 2.1: Podpora regionálních partnerů pro implementaci EU fondů

Projekt Regionální partnerství v Olomouckém kraji I., reg. č. CZ.07.02.01/00/22_003/0000141

Stručný popis projektu

Hlavním cílem projektu je podpora a rozvoj partnerství všech subjektů v území Olomouckého kraje v programových obdobích EU 2021-2027 v kontextu činnosti RSK OK. Dalším cílem projektu je plnit priority pro rozvoj kraje prostřednictvím RAP OK pro uplatnění regionálních obálek finančních prostředků na stanovené aktivity v IROP 2021-2027 a aktivní zapojení regionální úrovně do realizace programového období EU 2021-2027 a do zahájení přípravy na programové období EU po roce 2028. Dalším cílem je pokračovat v nastavené spolupráce na realizaci výstupů SRR ČR 21+ a na realizaci, vyhodnocení a přípravy Akčních plánů SRR ČR, a to s důrazem na plnění aktivit zaměřených na HSOÚ v regionu Olomouckého kraje.

Dokumenty ke stažení:

Soubor typu pdfPodpora a rozvoj partnerství v Olomouckém kraji(44,7 kB)stáhnout

Aktuality

18.04.2024 - Pracovní skupina jednala počtvrté

Aplikace bateriového úložiště, krajské energetické centrum a možnosti zapojení přečerpávacích vodních elektráren do komunitní energetiky byla hlavní témata čtvrtého jednání Pracovní skupiny Energetika Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje.

Pracovní skupina jednala počtvrté

09.04.2024 - Aktuální podpora z fondů EU i příprava na nové programové období

Podpora z fondů EU i příprava na nové programové období, to byly hlavní témata již 28. zasedání Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK), která se sešla pod vedením předsedy a hejtmana Olomouckého kraje Ing. Josefa Suchánka a za účasti náměstka ministra pro místní rozvoj Ing. Radima Sršně, Ph. D.

Aktuální podpora z fondů EU i příprava na nové programové období

02.04.2024 - Semináře pro žadatele z IROP

Centrum pro regionální rozvoj pořádá pro odbornou veřejnost dva semináře. Podrobnosti k oběma akcím jsou uvedeny v aktualitě.

Semináře pro žadatele z IROP

20.02.2024 - Klíčové projektové záměry vybrány!

Za účasti náměstka hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Ing. Jana Šafaříka, MBA, proběhlo v úterý 13. 2. 2024 druhé jednání Pracovní skupiny Intervenční studie ORP Konice. Zástupci města, kraje, obcí, mikroregionu, charity, podnikatelského sektoru a agentury pro sociální začleňování diskutovali výsledky sběru projektových záměrů z území ORP Konice a vybrali klíčové projekty pro studii. Z území ORP bylo na kraj zasláno 26 projektových záměrů, klíčových projektů je celkem 9.

Klíčové projektové záměry vybrány!

26.01.2024 - Velký zájem o výzvu programu URBACT

V Olomouci se v úterý 23. ledna 2024 uskutečnil první z řady informačních seminářů k programu URBACT a Evropské městské iniciativě. Akce byla připravená Ministerstvem pro místní rozvoj a Národním kontaktním místem URBACT IV pro Českou republiku ve spolupráci se sekretariátem RSK OK.

Velký zájem o výzvu programu URBACT

archiv aktualit »

Kontakty

Ing. Leona Valovičová

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 236, 724 057 295 l.valovicova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1203

Ing. Petr Heinisch

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 354, 725 788 290 p.heinisch@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1203

Ing. Martin Žanda BA

Projektový manažer
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 387 m.zanda@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1203


Poslední změna 17. 05. 2024 09:01:19