Regionální akční plán Olomouckého kraje (RAP OK)

Na národní úrovni je Regionální akční plán (RAP) určen pro realizaci území dimenze v programovém období EU 2021-2027 ve čtyřech tématech Integrovaného regionálního operačního programu (IROP 2021-2027). Jedná se o silnice II. třídy, záchranou zdravotnickou službu, střední školství a deinstitucionalizaci sociálních služeb. RAP také slouží k naplňování cílů Strategie regionálního rozvoje ČR 21+.

Další informace jsou uvedeny zde

Aktuální dokumenty RAP OK:

Soubor typu pdfRAP OK - silnice II. třídy - textová část(501,9 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxRAP OK - silnice II. třídy - tabulková část - seznam projektů(21,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRAP OK - ZZS - textová část(498,2 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxRAP OK - ZZS - tabulková část - seznam projektů(20,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRAP OK - střední školství - textová část(539,6 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxRAP OK - střední školství - tabulková část - seznam projektů(35,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRAP OK - deinstitucionalizace sociálních služeb - textová část(500,1 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxRAP OK - deinstitucionalizace sociálních služeb - tabulková část(21,3 kB)stáhnout


Poslední změna 21. 02. 2023 14:20:33