Publikace

Publikace Olomouckého kraje vydané v roce 2019

Soubor typu pdfMalý ochránce pořádku - zápisník pro děti(4 MB)stáhnout

Malý ochránce pořádku

Zápisník pro děti. Publikace byla dříve vydána Městem Prostějov. Aktuálně vydal Olomoucký kraj pro účely přednáškové preventivní činnosti obecních/městských policií se sídlem na území Olomouckého kraje.

(formát: A5, počet stran: 16)

Publikace Olomouckého kraje vydané v roce 2018

Soubor typu pdfBezpečné chování dětí - omalovánky(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfKarta pro zaměstnance školy USB - Uteč, Skryj se, Bojuj(2,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPomoc pro oběti trestných činů(706,6 kB)stáhnout

Bezpečné chování dětí

Naučné omalovánky pro děti. Publikace byla poprvé vydána v roce 2004 Městem Prostějov. Aktuálně vydal Olomoucký kraj pro účely přednáškové preventivní činnosti obecních/městských policií se sídlem na území Olomouckého kraje.

(formát: A5, počet stran: 16)

Karta pro zaměstnance školy USB - Uteč, Skryj se, Bojuj

Praktická karta s instrukcemi pro pedagogy, jak se zachovat při ozbrojeném útoku ve škole. Jak reagovat, na co dávat pozor, jak zajistit bezpečí pro žáky.

(formát: v rozložené podobě A5, počet stran: 2)

Pomoc pro oběti trestných činů

Informační leták s praktickými informacemi pro oběti trestných činů (práva obětí, jak probíhá trestní řízení, podání trestního řízení, co v trestním řízení uvádět, jak se vyrovnat s dopadem trestného čonu, tísňové linky a kontakty na odbornou pomoc).

(formát: v rozložené poodbě A4, počet stran: 2)

Publikace Olomouckého kraje vydané v roce 2016

Soubor typu pdfObezřetnost se vyplácí(8,4 MB)stáhnout

Obezřetnost se vyplácí

Informační brožura informuje veřejnost o nástrahách půjček a nevýhodných nabídkách. Příručku, která byla poprvé v roce 2014 vydána Plzeňským krajem, aktuálně vydal Olomoucký kraj, aby zprostředkoval konkrétní životní osudy odhalující, jak snadno se může člověk dostat do nesnází a zároveň doporučit, jak v takových situacích reagovat nebo je řešit.

(formát: A5, počet stran: 52) 

Publikace Olomouckého kraje vydané v roce 2015

Soubor typu jpgCitylight(165,4 kB)stáhnout
Soubor typu jpgBillboard(203 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSamolepka(96,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfTrhací bloček(95,1 kB)stáhnout

Citylight, Billboard, Leták

Informační nosič s vyčíslenými náklady, které souvisí s úklidem, opravami, či výměnou mobiliáře za spáchané vandalské skutky, jehož cílem je aktivizovat veřejnost k včasnému ohlašování tohoto závadového jednání.

(formát: citylight 1180x1750mm, billboard 5100x2400mm, leták 420x594mm)

Desatero bezpečného chování pro seniory, Informační samolepka pro seniory

Desatero s praktickými informace pro seniory, jehož součástí je trhací bloček na poznámky. Informační samolepka na vnitřní stranu vchodových dveří s upozorněním čeho se vyvarovat.

(formát: bloček 100x85mm, samolepka 100x85mm)

Publikace Olomouckého kraje vydané v roce 2012

Soubor typu .pdfVisačka - CZ(149,7 kB)stáhnout
Soubor typu .docxSamolepky(7,8 MB)DOCX | PDF
Soubor typu .docxVizitka Zavřít dveře nestačí(88,1 kB)DOCX | PDF

Cizojazyčné informativní letáky a samolepky pro řidiče kamionů, vizitka Zavřít dveře nestačí

Informativní leták obsahující základní pravidla ochrany před vloupáním a odcizením věcí z kabiny řidiče kamionů. Praktická samolepka upozorňující na řádné zabezpečení vozidla. Vizitka odkazující na webové stránky Zavřít dveře nestačí.

Publikace Olomouckého kraje vydané v roce 2011

Soubor typu .pdfSamolepky Zavřít dveře nestačí(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfPosouzení bezpečnosti obytného domu z pohledu prevence kriminality(1,4 MB)stáhnout

Samolepky Zavřít dveře nestačí

Čtyři druhy informativních samolepek, které jsou určeny na vchodové dveře, zadní dveře, kolárny a sklepní prostory obytných domů, motivují obyvatele ke spoluzodpovědnosti za ochranu vlastního majetku a osob.

(formát 175x95mm)

Posouzení bezpečnosti obytného domu z pohledu prevence kriminality

Interaktivní příručka pro domovníky a správce nemovitostí nabízí prostřednictvím obrázkových schémat doporučený postup pro posouzení a odstranění rizikových faktorů objektu.

(formát 14x20 cm, počet stran: 32)

Publikace Olomouckého kraje vydané v roce 2010

Soubor typu .pdfPříručka pro rodiče Patron bezpečného internetu(4,7 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfKarta Dohoda s rodiči o bezpečném používání internetu(603,2 kB)stáhnout

Patron bezpečného netu
Příručka pro rodiče představuje praktické rady, podrobné návody a informace, jak vytvářet ve své domácnosti přátelské a důvěrné prostředí, jak budovat potřebné hranice, jak po technické stránce zabezpečit počítač a v neposlední řadě, kde hledat další informace a pomoc. Součástí příručky je karta, tzv.Dohoda s rodiči o bezpečném používání internetu.
(formát: 10x21 cm, počet stran příručky: 50, počet stran karty: 2)

Publikace Olomouckého kraje vydané v roce 2009

Soubor typu .pdfLinka důvěry - Leták Olomouc(108,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfLinka důvěry - Vizitka Olomouc(40,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfNež naliješ, aneb nepovedný večer v Music Baru Canistr(356 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfJsem in i bez alkoholu(542,3 kB)stáhnout

Linka důvěry Olomouc - leták
Telefonní číslo, provozní dobu a nabídku pomoci linky důvěry nabízí informační leták Linky důvěry Olomouc.
(formát: 9x21 cm, počet stran: 2)

Linka důvěry Olomouc - vizitka
Základní kontaktní údaje s nabídkou pomoci nabízí vizitka Linky důvěry Olomouc.
(formát: 9x5 cm, počet stran: 2)

Než naliješ aneb nepovedený večer v Music Baru Canistr
Praktická příručka pro zaměstnance a provozovatele restauračních zařízení představuje souhrnný přehled platné legislativy pro prodejce alkoholu s důrazem na části, které se věnují konzumaci alkoholu nezletilými v otázkách a odpovědích. S využitím úvodního příběhu jsou čtenáři nabízeny praktické právní informace z pohledu majitele restauračního zařízení, oblsuhy restauračního zařízení a mladých návštěvníků restaurace.
(formát: A6, počet stran: 12)

Jsem in i bez alkoholu
Plakát Olomouckého kraje k ochraně před alkoholem a jinými návykovými látkami.

Publikace Olomouckého kraje vydané v roce 2008

Soubor typu .pdfKrajský program prevence kriminality Olomouckého kraje 2009 - 2011(667,2 kB)stáhnout

Krajský program prevence kriminality Olomouckého kraje 2009 - 2011
Účelem publikace je seznámit veřejnost s charakterem klíčových oblastí strategického rozvoje prevence kriminality na území Olomouckého kraje. Jednotlivá opatření odrážejí priority schváleného Akčního plánu realizace prevence kriminality na území Olomouckého kraje na období 2009 - 2011. Důraz je věnován oblasti Podpora, která nabízí schéma dotačních titulů, vymezení možné finanční podpory a způsobu realizace jednoltivých projektů.
(formát: A5, počet stran: 18)

Akční plán realizace prevence kriminality na území Olomouckého kraje na období 2009 - 2011
Publikace představuje schválené priority, principy a okruhy prevence kriminality v nastávajícím období. Akční plán navazuje na dříve schválený dokument Strategie prevence kriminality Olomouckého kraje na období 2006 - 2010, konkretizuje klíčové oblasti strategie, které rozvíjí do dílčích opatření a současně definuje nezbytné kroky pro naplnění opatření, včetně popsané spolupráce a hodnotících indikátorů. Součástí publikace je také rozsáhlá analýza kriminality a institucionální analýza, včetně mapových vyobrazení v rámci Geografického informačního systému.
(formát: A4, počet stran: 200, ISBN: 978-80-254-3219-8)

Publikace Olomouckého kraje vydané v roce 2007

Soubor typu .pdfDuhovka dobrého chování Volný čas(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfDuhovka dobrého chování - Vandalství(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfDuhovka dobrého chování - Úrazy(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfDuhovka dobrého chování - Slušené chování(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfDuhovka dobrého chování - Složka psd(791,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfDuhovka dobrého chování - Šikana(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfDuhovka dobrého chování - Manuál(609,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfDuhovka dobrého chování - Krádež(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfDuhovka dobrého chování - Hygiena zdraví(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfDuhovka dobrého chování - Bezpečná cesta(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfDuhovka dobrého chování - Alkohol, kouření(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfBezpečný domeček(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfZvaž rizika půjček a úvěrů - plakáty(911,3 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfRenovace bytového domu z pohledu zvýšeného bezpečí(319,5 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPomoc osobám ohroženám domácím násilím v OK(188,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPůjčky a úvěry - manuál pro pracovníky(591,5 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfChytré kolečko(151,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPůjčujte si s rozumem(447,3 kB)stáhnout

Duhovka dobrého chování
Dětem mladšího školního věku je určen soubor zábavných pracovních listů, který v devíti základních tématech nabízí řadu her, komiksů, cvičení a úkolů. Děti získávají podněty k tvořivé činnosti a rozvoji dovedností v oblasetch volnočasových aktivit, hygieny, slušného chování, úrazů, dopravy, trestního jedníání a návykových látek.
(formát: A4, počet dvojlistů: 9)

Bezpečný domeček
Rozvíjet u dětí znalosti z oblasti prevence kriminality si klade za cíl vystřihovánka domečku, který mohou děti po jeho vystřižení a slepení doplnit také o bezpečnostní opatření (bezpečnostní dveře, venkovní rolety, světla, elektronický bezpečnostní systém, apod.).
(formát: A4, počet stran: 2)

Renovace bytového domu z pohledu zvýšeného bezpečí obydlí
Informační leták Olomouckého kraje se zaměřuje na opatření posilující bezpečnost domu i jeho okolí. Obsahuje konkrétní rady, jak zabezpečit vstupy do domů, nouzové východy, okna, schodiště, výtahy a další místa.
(formát: v rozložené podobě A4, počet stran: 2)

Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v Olomouckém kraji
Informační materiál přináší údaje o domácím násilí i o formách pomoci na území Olomouckého kraje a odkazuje na nový zákon řešící tuto problematiku. Čtenáři v letáku naleznou klíčové kontakty, a to včetně údajů o Intervenčním centru pro osoby ohrožené domácím násilím při olomouckém Středisku sociální prevence.
(formát: v rozložené podobě A4, počet stran: 2)

Půjčky a úvěry - manuál pro pracovníky pomáhajících profesí
Praktický manuál reaguje na zvyšující se zadluženost českých domácností, nutnost stálého vzdělávání a zvyšování profesní úrovně pomáhajících pracovníků v sociálních službách. Publikace poskytuje základní informace jak kvalifikovaně pomoci klientovi, který si v minulosti sjednal spotřebitelský úvěr nebo půjčku a dostal se z mnoha důvodů do problémové situace. Manuál svým zaměřením poskytuje nejen rozdělení klientů (klient, který přišel o svůj stálý příjem; klient, který zvažuje půjčku; klinet zadlužený; klient s exekucí za dveřmi), ale předastavuje i způsoby možné konkrétní pomoci z právního, exekučního, dávkového, poradenského, psychologického a jiného hlediska.
(formát: A4, počet stran: 23)

Chytré kolečko
Praktické počítací kolečko pro osoby ohrožené zadlužením předkládá výčet možných půjček s výpočtem přeplacení, ale zjeména s výpočtem dalších soudních výdajů a výdajů za exekuci při nesplácení.
(formát: 12 cm)

Zvaž rizika půjček a úvěrů
Dvě řady letáků a samolepek upozorňují veřejnost na hrozby neuváženého zadlužování a odkazují na poradenská pracoviště a pomoc pro zadlužené.
(formát plakátu: A5, formát samolepek: 10 x 10 cm)

Podívej se pod pokličku
Informační leták ve tvaru otevíracího hrnce představuje veřejnosti nejen lákavé nabídky půjček, ale i hrozby a ohrožení v souvislosti se zadlužením.
(formát: 13 x 12 cm)

Půjčujte si s rozumem

Praktická příručka pro osobní finance, vydána za spolupráce se SPES a CPA.

(formát 10,5 x 15, počet stran 22)

Publikace Olomouckého kraje vydané v roce 2006

Soubor typu .pdfKatalog nových námětů a příkladů dobré praxe(2,1 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfNaučné pexeso(4,3 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfMalý průvodce domácím bezpečím(779,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfDalší zbytečná oběť(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfBooklet(414,3 kB)stáhnout

Katalog nových námětů a příkladů dobré praxe z oblasti prevence kriminality
Publikace Olomouckého kraje informuje o úspěšných projektech měst i neziskových organizací v oblasti preventivních aktivit.
(formát: A4, počet stran: 34)

Naučné pexeso s tématikou prevence kriminality
Materiál Olomouckého kraje přináší dětem rady týkající se některých pravidel spojených s jízdou na kole a na kolečkových bruslích, používání dětských hřišť a s pobytem psů v obydlených zónách. Informuje také o omezeních týkajících se pití alkoholu, obsluhování výherních automatů a odkládání odpadků.
(formát: A4, počet stran: 2)

Malý průvodce domácím bezpečím
Příručka je určena organizacím a pracovníkům působícím v domácí ošetřovatelské a pečovatelské péči. Publikace rozdělená na kapitoly Rizika a nebezpečí osob se zdravotním postižením, Jak pomoci obětem, Trestná činnost páchaná na seniorech a Bezpečný domov je jedním z výstupů stejnojmenného projektu zaměřeného na zvýšení bezpečí staršíchj osob a seniorů.
(formát: A5, počet stran: 34)

Další zbytečná oběť
Plakát Olomouckého kraje vybízí veřejnost k aktivní spolupráci a zájmu pomoci snížit rizika ohrožení starších osob.
(formát A2)

Společný svět
Hudební nosič Olomouckého kraje, na jehož vzniku se podílelo občanské sdružení Kappa-Help Přerov a hudební skupina Imperio, vybízí v deseti písních a mluveném slovu ke změně smýšlení, ale také k odpověsdnému soužití s lidmi mnoha kultur.
(hudba: audio, nosič: CD, počet nocičů: 1, počet písní: 10, celkový čas: 36,55)


Poslední změna 04. 03. 2019 13:30:16

© Krajský úřad Olomouckého kraje