Program na podporu začínajících včelařů na území Olomouckého kraje pro rok 2017 (příjem žádostí 31.3. - 13.4.)

Cílem dotačního programu je podpořit zájem začínajících včelařů na území Olomouckého kraje a obnova včelstev zlikvidovaných na pokyn orgánů Státní veterinární správy, zvýšení počtu včelstev a zkvalitnění jejich chovu, společně se zlepšením opylovací služby včelstev na kulturních či planě rostoucích rostlinách a v neposlední řadě „omlazení“ členské základny včelařských zájmových spolků.

Z dotačního programu Program na podporu začínajících včelařů na území Olomouckého kraje pro rok 2017 je možné žádat o finanční podporu pro včelaře začínající s včelařením v roce 2017 a pro stávající včelaře, kteří museli svá včelstva na pokyn orgánů Státní veterinární správy zlikvidovat. Dotaci je možné použít na nákup nových kompletních nástavkových úlů s oddělitelným zasíťovaným dnem umožňujícím sledovat spad varroázy, nákup plemenného a chovného materiálu – samostatných matek s doložením původu nebo oddělků a nákup nového základního vybavení.

 

Žádost o dotaci bude v portálu Komunikace pro občany přístupná v termínu příjímání žádostí. Cvičná žádost je v tomto portálu k dispozici již nyní.

Soubor typu pdfSeznam vyšších šlechtitelských chovů uznaného šlechtitelského programu ČSV - 2017(153,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam rozmnožovacích chovů uznaného šlechtitelského programu ČSV - 2017(135,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam včelařů, jimž byla poskytnuta dotace - 2017(208,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPRAVIDLA PROGRAM NA PODPORU ZAČÍNAJÍCÍCH VČELAŘŮ NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE PRO ROK 2017(522,3 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzorová smlouva-Fyzická Osoba_nepodnikající_akce 2017(61,6 kB)stáhnout

Kontakty

Bc. Ing. Renata Honzáková

vedoucí oddělení, ochrana přírody, ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana přírody - NATURA 2000, obchodování s ohroženými druhy živočichů a rostlin, náhrady škod způsobených chráněnými živočichy
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení ochrany přírody
   585 508 409 r.honzakova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 7p, kancelář: 712, , patro , kancelář:


Poslední změna 22. 02. 2017 11:02:53