PROGRAM NA PODPORU VOLNOČASOVÝCH A TĚLOVÝCHOVNÝCH AKTIVIT V OL. KRAJI (příjem žádostí 21.1.-4.3.2016)

Cílem dotačního programu Program na podporu volnočasových a tělovýchovných aktivit v Olomouckém kraji v roce 2016 je podpora pravidelné i příležitostné činnosti právnických a fyzických osob realizujících činnost v oblastech tělovýchovy, rekreačního sportu včetně sportu handicapovaných, volnočasových a zájmových aktivit všech věkových kategorií v souladu s cíli Olomouckého kraje.

V rámci tohoto dotačního titulu je možné žádat o dotaci zejména na:

  • činnost nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru v oblasti volného času,

  • na podporu a rozvoj pravidelných činností a příležitostných volnočasových aktivit obyvatel regionu se zaměřením na tělovýchovu, rekreační sport včetně sportu handicapovaných a činnost různých zájmových subjektů sdružujících příslušníky všech věkových kategorií, činnost dětských a mládežnických organizací a spolků a na podporu účasti a pořádání významných soutěží, výstav a přehlídek v oblasti volného času.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ BYL UKONČEN K DATU 4.3.

Ke stažení

Soubor typu pdfPřehled schválených dotací z DP Program na podporu volnoč. a tělových. aktivit v Ol. kraji v roce 2016(106,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPravidla dotačního programu(503,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPŘÍLOHA b) - Vzorová smlouva o poskytnutí dotace - činnost(259,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPŘÍLOHA c) - Vzorová smlouva o poskytnutí dotace - akce(257,3 kB)stáhnout
Soubor typu docxPŘÍLOHA d) - Čestné prohlášení o bezdlužnosti(18,5 kB)DOCX | PDF
Soubor typu docxPŘÍLOHA e) - Čestné prohlášení žadatele o nezměněné identifikaci(20,6 kB)DOCX | PDF
Soubor typu docxPŘÍLOHA f) - Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis(28,6 kB)DOCX | PDF


Poslední změna 09. 03. 2016 11:05:43